huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Cẩm Xuyên gần 5500 hộ xóa bỏ vườn tạp

08-14-2017

     Tiếp tục thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, trong thời gian qua  các xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nội dung ký cam kết thực hiện các tiêu chí, nhất là tuyên truyền, vận động nhân dân cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu, khu dân cư  mẫu.

 

      Toàn huyện có gần 5500 hộ phá bỏ vườn tạp, xây dựng dựng 63 km hàng rào xanh, tiêu biểu trong phong trào như: Cẩm Duệ 880 vườn, Cẩm Thạch hơn 600 vườn, Cẩm Hưng hơn 500 vườn, Cẩm Mỹ hơn 560 vườn, Cẩm Minh 445 vườn…

 


Từ đầu năm đến nay hơn 5500 hộ dân ở huyện Cẩm Xuyên đã phá bỏ vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ
 

       Về xây dựng vườn mẫu, khu dân cư mẫu, trong năm 2017 có 44 khu dân cư và 324 vườn đăng ký đạt chuẩn, nhìn chung từ đầu năm đến nay, các hộ gia đình, các thôn, xóm đã tập trung thực hiện các tiêu chí của khu dân cư mẫu, vườn mẫu. Đến nay toàn huyện Cẩm Xuyên có 16 khu dân cư mẫu, 577 vườn hộ cơ bản đạt chuẩn theo quy định bộ tiêu chí khu dân cư mẫu, vườn mẫu.

 

 

Hồng Phượng – Minh Sơn