huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Nông thôn mới

Người thôn trưởng năng động, nhiệt tình trong công việc

08-08-2017

     Năm 2016 thôn 3 xã Cẩm Huy đạt khu dân cư kiểu mẫu cùng với xã nhà về đích NTM, trước 1 năm so với kế hoạch. Đến nay, bộ mặt của thôn ngày càng khang trang, đời sống nhân dân được nâng cao. Trong những thành công đó có vai trò đóng góp của thôn trưởng Nguyễn Xuân Hùng, một tấm gương sáng nhiệt tình, năng động trong phong trào xây dựng NTM .

 


Thôn trưởng Nguyễn Xuân Hùng có nhiều đóng góp trong xây dựng khu dân cư kiểu mẫu ở Thôn 3, xã Cẩm Huy 
 

      Ông Nguyễn Xuân Hùng đã gắn bó lăn lội với phong trào thôn xóm từ năm 1988 đến nay và làm thôn trưởng liên tục từ năm 2008 đến nay. Với vai trò của mình, ông Nguyễn Xuân Hùng đã có nhiều cách làm để nâng cao đời sống cho nhân dân, làm cho xóm làng ngày một đẹp hơn. Đặc biệt, từ khi bắt đầu thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, ông đã cùng với cấp ủy chi bộ đã phát huy quy chế dân chủ cơ sở để huy động sức dân xây dựng NTM. Mọi kế hoạch, nhiệm vụ của Thôn đều được ông và cấp ủy chi bộ tổ chức họp thôn để lấy ý kiến của nhân dân.  Vì vậy mọi việc đều được nhân dân ủng hộ và thực hiện thành công.  Nhân dân đã tự nguyện hiến hàng nghìn m2 đất, hàng trăm tường rào và nhiều tài sản khác để mở rộng các tuyến đường theo tiêu chí NTM.

 


Thôn 3, xã Cẩm Huy có 185 hộ dân đã xóa bỏ vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ và xây dựng vườn mẫu
 

    Toàn thôn có 185 hộ đều thực hiện xóa bỏ vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ. Nhiều hộ sau khi cải tạo vườn đã trồng nhiều giống cây con mới cho thu nhập kinh tế cao. Bản thân thôn trưởng Nguyễn Xuân Hùng còn gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động, việc làm, từ hiến đất, hiến cây, xây dựng vườn mẫu để nhân dân học tập.

     Ông Lê Hữu Quyền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cẩm Huy “ Đồng chí thôn trưởng Nguyễn Xuân Hùng, đây là một trong những tấm gương tiêu biểu cho những cán bộ thôn tận tụy trong công cuộc xây dựng NTM, dám nghĩ, dám làm và hy sinh công việc riêng để đầu tư cho công việc của thôn xóm, có nhiều sáng kiến nhiều cách làm hay để đảm bảo cho phong trào của địa phương ngày càng đi lên” . 

    Năm 2016 thôn 3 đạt khu dân cư kiểu mẫu. Để có được kết quả đó, cùng với cấp ủy chi bộ, trưởng thôn Nguyễn Xuân Hùng đã  phân công cho các tổ chức, đoàn thể tuyên truyền, vận động đến các hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện các tiêu chí của khu dân cư mẫu.

 


Ông Nguyễn Xuân Hùng - Thôn trưởng thôn 3 nhận giấy khen của BCH Đảng bộ huyện tại hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh “ học tập làm theo tư tưởng, đạo đức và  phong cách Hồ Chí Minh”.
 

    Tại hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh “ học tập làm theo tư tưởng, đạo đức và  phong cách Hồ Chí Minh”, ông Nguyễn Xuân Hùng vinh dự là 1 trong 15 cá nhân của huyện Cẩm Xuyên được Ban thường vụ huyện ủy Cẩm Xuyên vinh danh.

     Ông Nguyễn Xuân Hùng, Trưởng thôn 3, xã Cẩm Huy  “ Là người thôn trưởng mình phải làm sao tạo được sự đồng thuận của cán bộ đảng viên và nhân dân trong thôn, muốn vậy đầu tiên người cán bộ phải trung thực gương mẫu và sâu sát với toàn thể bà con trong thôn. Những việc của thôn xóm luôn được đem ra họp bàn khi nào đạt được đa số nhất trí mình mới đưa ra thực hiện. Công việc nào cũng phải thực hiện dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra thì khi đó mới taọ được  sức mạnh tổng hợp giữa Đảng, chính quyền và nhân dân trong thực hiện NTM ”. 

     Những kết quả đạt được trong phong trào xây dựng NTM , sẽ là động lực để thôn trưởng Nguyễn Xuân Hùng cùng với ban cán sự thôn, quyết tâm hơn nữa trong việc củng cố, xây dựng, phát triển các tiêu chí nông thôn mới một cách bền vững, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần cùng xã nhà xây dựng xã NTM kiểu mẫu.

 

Hoài Thương- Ngọc Long