huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Cẩm Xuyên triển khai nhiệm vụ xây dựng NTM, xây dựng đô thị văn minh những tháng cuối năm

08-07-2017

      Dưới sự chủ trì của các đồng chí Đặng Quốc Cương – UVBCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng BCĐ xây dựng NTM huyện; đồng chí Phạm Đăng Nhật – Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Trần Hữu Duyệt – Phó chủ tịch UBND huyện. Huyện Cẩm Xuyên đã tổ chức hội nghị sơ kết xây dựng NTM, đô thị văn minh 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2017.

     Dự hội nghị có đồng chí Hà Văn Bình – Phó bí thư thường trực huyện ủy; các đồng chí UVBTV huyện ủy; các đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện; thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành cấp huyện; Toàn BCĐ xây dựng NTM huyện;  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBND, cán bộ phụ trách NTM các xã, thị trấn.

 


 

      Từ đầu năm đến nay, mặc dù có nhiều khó khăn, nhưng với sự tập trung vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, việc thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, xây dựng đô thị văn minh ở huyện Cẩm Xuyên tiếp tục đạt được nhiều kết quả nổi bật. Hàng tuần BCĐ, UBND huyện luân phiên kiểm tra, chỉ đạo tại các xã, nắm bắt kịp thời, cùng xã tháo gở những khó khăn, vướng mắc. Các xã, thị trấn đã xây dựng khung kế hoạch, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các nội dung ký các cam kết với huyện.

      Về phát triển sản xuất, toàn huyện thành lập mới 72 mô hình, trong đó có 12 mô hình lớn, lủy kế đến nay huyện Cẩm Xuyên có gần 1300 mô hình có doanh thu từ 100 triệu đồng trên năm, trong đó có 218 mô hình lớn, 144 mô hình vừa, còn lại mô hình nhỏ.

 


Từ đầu năm đến nay Cẩm Xuyên làm mới hơn 30km đường giao thông 
 

    Cùng với tập trung phát triển kinh tế, việc xây dựng kết cầu hạ tầng được tiếp tục tăng cường, các xã, thị trấn đã huy động các nguồn lực để xây dựng, trong đó làm mới hơn 30 km đường giao thông; nâng cấp 2 khu thể thao và khởi công xây mới 6 nhà văn hóa và nâng cấp 3 nhà văn hóa thôn đạt chuẩn. Trong xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu, toàn huyện có hơn 5500 hộ xóa bỏ vườn tạp, tiếp tục xây dựng mới 16 khu dân cư đạt chuẩn và trên 324 vườn đạt chuẩn…

 


Đồng chí Đặng Quốc Cương - Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện,Trưởng BCĐ xây dựng NTM huyện kiểm tra vườn mẫu tại xã Cẩm Minh
 

     Từ đầu năm đến nay toàn huyện huy động các nguồn vốn xây dựng NTM hơn 200 tỷ đồng. Các đơn vị được Tỉnh giao đở đầu các xã đã hỗ trợ ngày công, hiện vật trị giá hơn 500 triệu đồng, các đơn vị khác đỡ đầu tại trợ cho các địa phương gần 4 tỷ đồng…

 


Nhân dân Cẩm Phúc trồng cây xanh dọc các tuyến đường 
 

       Trong 6 tháng đầu năm, các xã hoàn thành 35/76 tiêu chí cam kết hoàn thành trong năm 2017, có 29 tiêu chí đạt trên 50% khối lượng, 8 tiêu chí đạt từ 30 đến 50%, 16 tiêu chí đạt dưới 30%. Nhóm các xã phấn đấu về đích NTM trong năm 2017, Cẩm Phúc đạt 12/20 tiêu chí, Cẩm Hưng 11/20 tiêu chí, Cẩm Minh đạt 6/20 tiêu chí và Cẩm Thạch đạt 9/20 tiêu chí….

      Về xã Cẩm Bình phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trong năm 2017, hiện nay đã đạt 3 tiêu chí, còn khó khăn về 3 tiêu chí là: Sản phẩm hàng hóa có nhản mác; tiêu chí về nước sạch đạt theo tiêu chuẩn QC02 và tiêu chí 100% Thôn đạt chuẩn kiểu mẫu

     Về xây dựng đô thị văn minh, Thị trấn Cẩm Xuyên đã tập trung chỉ đạo, đạt kết quả khá, nhiều nội dung cam kết hoàn thành, xây dựng khu dân cư mẫu ở Tổ dân phố 2 đạt khoảng 50%, làm mới 2,3 km đường bê tông, 2,7 km mương tiêu thoát nước,  giải tỏa hành lang, mở rộng hơn 7km đường ngõ phố. Thị trấn Thiên Cầm đã hoàn thành quy hoạch hạ tầng đô thị, xây dựng mới 1 hội quán thôn và 2,1 km đường giao thông.

    Bên cạnh những kết quả đạt được, tại hội nghị các xã, thị trấn cũng đã phát biểu chia sẽ những khó khăn, vướng mắc để thực hiện các tiêu chí như ký cam kết với huyện trong đầu năm…

          Trên cơ sở rà soát các tiêu chí đã đạt và chưa đạt của từng nhóm xã theo tiêu chí phấn đấu, tại hội nghị BCĐ xây dựng NTM huyện Cẩm Xuyên đã đề ra nhiệm vụ cụ thể cho những tháng cuối năm, trong đó tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất, hoàn thành các tiêu chí về sản xuất nông nghiệp; Triển khai có hiệu quả đề án “mỗi xã một sản phẩm” - OCOP; Các xã, thị trấn tập trung quyết liệt để hoàn thành các chỉ tiêu ký cam kết xây dựng NTM, xây dựng đô thị văn minh, hoàn thành mục tiêu không còn xã dưới 12 tiêu chí; thêm 4 xã Cẩm Hưng, Cẩm Minh, Cẩm Phúc, Cẩm Thạch đạt chuẩn NTM và xã Cẩm Bình đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; Các xã đã đạt chuẩn trong giai đoạn 2013 – 2015 củng cố đạt chuẩn các tiêu chí theo quyết định 05 của UBNd Tỉnh trước ngày 15/09/2017;  Tổ chức tốt cuộc thi vườn mẫu, khu dân cư mẫu…

 

 

                                                Hồng Phượng – Ngọc Long