huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Cẩm Xuyên triển khai đề án quốc gia “Mỗi xã một sản phẩm”

07-07-2017

    Huyện Cẩm Xuyên triển khai  đề án quốc gia “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) giai đoạn 2017-2020, định hướng 2030. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Quốc Cương – UVBCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Đình Hải – UVBTV, Trưởng Ban tổ chức huyện ủy; đồng chí Trần Hữu Duyệt – Phó chủ tịch UBND huyện.

 


Cẩm Xuyên triển khai đề án quốc gia " Mỗi xã một sản phẩm"
 

     Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện tổ biên soạn đề án “mỗi xã một sản phẩm” của  Tỉnh giới thiệu tổng quan về nội dung, phạm vi, đối tượng, nguyên tắc thực hiện chương trình đề án “ mỗi xã một sản phẩm” và bài học kinh nghiệm của một số nước như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan và tỉnh Quảng Ninh. Là những quốc gia và Tỉnh  đã rất thành công khi triển khai thực hiện chương trình này.

 


Đại diện tổ biên soạn đề án “mỗi xã một sản phẩm” của  Tỉnh giới thiệu tổng quan về nội dung, phạm vi,
 đối tượng, nguyên tắc thực hiện chương trình đề án “ mỗi xã một sản phẩm” 


 

     Xác định thực hiện đề án “mỗi xã một sản phẩm” là nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai xây dựng Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế khu vực nông thôn, theo đó, huyện Cẩm Xuyên cũng sẽ bàn định cụ thể, xây dựng đề án sát thực với huyện đưa ra một số sản phẩm để thực hiện đề án “Mỗi xã một sản phẩm”, giai đoạn 2017-2020, định hướng 2030 phù hợp với tiềm năng, lợi thế của địa phương, từ đó tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa chất lượng cao, mang tính đặc trưng, lợi thế của mỗi vùng, miền, đáp ứng yêu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu; phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh theo hướng gia tăng lợi ích cho cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị

 

Hồng Phượng – Đình Tuấn