huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Hoạt động các Đoàn thể

Ra mắt Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Thanh niên

07-03-2017

      Đoàn Thị trấn Cẩm Xuyên tổ chức Lễ ra mắt “Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Thanh niên” tại Thị trấn Cẩm Xuyên.

 


Hội nghị thành lập HTX thanh niên thị trấn Cẩm Xuyên

 

     Hợp tác xã được thành lập ban đầu gồm có 8 thành viên, là các cán bộ, Đoàn viên thanh niên đang sinh sống và công tác tại Thị trấn Cẩm Xuyên. Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp thanh niên Thị trấn Cẩm Xuyên hoạt động chủ yếu trên các lĩnh vực: Chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản; trồng cây dược liệu, cây ngắn ngày, cây lâu năm; cung  ứng cây cảnh, cây bóng mát, cây công trình, cây ăn quả; cung ứng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và các sản phẩm nông nghiệp khác… Trước mắt, Hợp tác xã tập trung vào những mặt hàng chủ lực là cung ứng vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật và cây cảnh, cây bóng mát các loại.

 


Các thành viên ra mắt tại hội nghị thành lập

 

     Việc thành lập và chính thức đi vào hoạt động của Hợp tác xã sẽ góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cải thiện và ổn định đời sống cho các thành viên và đoàn viên thanh niên.

 

Huyện đoàn Cẩm Xuyên