huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Hoạt động các Đoàn thể

Đại hội Hội CCB huyện Cẩm Xuyên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022

06-28-2017

     Hội CCB huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức Đại hội Hội CCB  lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Dự Đại hội có các đồng chí Trần Hậu Tám – Phó chủ tịch Hội CCB huyện Cẩm Xuyên. Ở huyện có đồng chí Đặng Quốc Cương – UVBCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hà Văn Bình – Phó bí thư thường trực huyện ủy; Các đồng chí trong BTV huyện ủy; đại diện các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; đại diện lãnh đạo các xã, thị trấn. 150 đại biểu, đại diện cho hơn 10.000 cán bộ, hội viên CCB trong toàn huyện đã về dự Đại hội.

 


Đại hội Hội CCB huyện Cẩm Xuyên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022

 

     Phát huy truyền thống vẻ vang của anh “ Bộ đội cụ Hồ”, trong nhiệm kỳ 2012 – 2017 , cán bộ, hội viên hội CCB huyện Cẩm Xuyên đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn huyện nhà, xứng đáng là chổ dự tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và niềm tin của nhân dân. Với tinh thần chung sức xây dựng NTM, xây dựng đô thị văn minh, Hội CCB đã đảm nhận nhiều phần việc như làm kênh mương, rãnh thoát nước, xây dựng bồn hoa tại các tượng đài, phát quang tạo hành lang giao thông để làm đường bê tông … Đã có gần 3000 hội viên CCB hiến hơn 165 nghìn m2 đất, gần 24 nghìn m tường rào, hàng vạn cây cối, đóng góp hơn 30 tỷ đồng và hàng vạn ngày công lao động để xây dựng các công trình phúc lợi ở địa phương. Hơn 3500 hội viên đã xóa vườn tạp để xây dựng vườn mẫu, vườn xanh – sạch – đẹp. Đến nay hội viên CCB đã xây dựng được 324 vườn chuẩn, trong đó có 120 vườn đạt tiêu chí vườn mẫu. Bên cạnh đó Hội CCB cũng tích cực thực hiện các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “ngày vì người nghèo” và các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước; làm tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

     Gắn với các hoạt động, các phong trào thi đua, công tác xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh được chú trọng. Chất lượng hoạt động của tổ chức Hội và hội viên ngày càng được nâng cao. Hội viên CCB luôn giữ vững lập trường, tư tưởng, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đã có nhiều điển hình CCB được các cấp tuyên dương trong học tập và làm theo Bác. Có hàng  trăm hội viên được các cấp khen thưởng. Những đóng góp to lớn của Hội CCB trong xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn huyện nhà, xứng đáng là chổ dự tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và niềm tin của nhân dân.

 


Đồng chí Đặng Quốc Cương – UVBCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện;
đồng chí Hà Văn Bình – Phó bí thư thường trực huyện ủy, thay mặt BCH Đảng bộ huyện 
trao tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ " Hội CCB huyện Cẩm Xuyên phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ
“ Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

 

     Ghi nhận những kết quả mà cán bộ, hội viên Hội CCB huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, tại đại hội BCH Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên đã tặng cán bộ, hội viên Hội CCB huyện Cẩm Xuyên bức trướng mang dòng chữ “ Hội CCB huyện Cẩm Xuyên phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ “ Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

     Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, rút ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm,với chủ đề trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, Đại hội hội CCB huyện Cẩm Xuyên lần thứ VI đã đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới. Trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ đột phá của Hội là: “ Xây dựng Hội vững mạnh về mọi mặt; gương mẫu trong “ hiến kế, hiến công, hiến đất”; xóa bỏ vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ, xây dựng vườn mẫu, tham gia xây dựng khu dân cư NTM kiễu mẫu, phát triển các mô hình kinh tế nâng cao thu nhập.

     Các tham luận tại đại hội của các đại biểu đã làm rõ hơn những kết quả đạt được, đồng thời cũng chia sẽ những cách làm hay, những mô hình mới của cán bộ, hội viên hội CCB trong thực hiện các nhiệm vụ, từ đó có những kiến nghị đề xuất sát hợp với thực tế để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới.

 


Đồng chí Hà Văn Bình – Phó bí thư thường trực huyện ủy phát biểu ghi nhận và biểu dương những
kết quả mà Hội CCB huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua

 

     Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Hậu Tám – Phó chủ tịch Hội CCB Tỉnh và đồng chí Hà Văn Bình – Phó bí thư thường trực huyện ủy biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Hội CCB các cấp huyện Cẩm Xuyên đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Bên cạnh đó các đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm như: Cán bộ, hội viên hội CCB tiếp tục phát huy phẩm chất tốt của “ Bộ đội Cụ Hồ” để bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ Đảng, chính quyền và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; chống lại những luận điểm sai trái của các thế lực thù địch…Hội CCB cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chinh trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên nhằm tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động, phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở; Gắn thực hiện chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “ Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với thực hiện Nghị quyết TW 4 ( khóa XII); Đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, hội viên; Tích cực, tiên phong gương mẫu xây dựng NTM, xây dựng đô thị văn minh; đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua; Làm tốt công tác giáo dục truyền thống, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; Chăm lo xay dựng tổ chức hội TSVM…

 


Đồng chí Đặng Quốc Cương – UVBCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện;
đồng chí Hà Văn Bình – Phó bí thư thường trực huyện ủy
tặng hoa cho các đồng chí UVBCH Hội CCB huyện nhiệm kỳ 2012 - 2017 không tái cử nhiệm kỳ mới

 


BCH Hội CCB huyện nhiệm kỳ 2017 - 2022  nhận nhiệm vụ tại Đại hội
 

     Đại hội đã bầu BCH Hội nhiệm kỳ 2015 – 2017 gồm 30 đồng chí; bầu đoạn đại biểu đi dự Đại hội Hội CCB Tỉnh nhiệm kỳ 2017 – 2022.

 

 

          Hồng Phượng – Minh Sơn