huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Hoạt động các Đoàn thể

Hội CCB huyện Cẩm Xuyên “ Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới

06-26-2017

      Phát huy truyền thống vẻ vang của anh “ Bộ đội cụ Hồ”, trong nhiệm kỳ 2012 – 2017 , cán bộ, hội viên hội CCB huyện Cẩm Xuyên đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn huyện nhà, xứng đáng là chổ dự tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và niềm tin của nhân dân.

 

      Hội CCB huyện Cẩm Xuyên hiện nay có hơn 10.000 hội viên, trong đó có gần 34% là Đảng viên. Nhận thức rõ vị trí, vai trò và trách nhiệm của mình, những năm qua các cấp hội CCB huyện Cẩm Xuyên đã thường xuyên quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội,  kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Hội đã tập hợp, đoàn kết, hướng dẫn hội viên kiên quyết đấu tranh chống các âm mưu và hành động phá hoại của các thế lực thù địch cùng các quan điểm sai trái, phản động; tham gia có hiệu quả vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và bảo vệ nhân dân, thực sự là chổ dựa tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền. Với niềm tin của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân gần 1000 hội viên Hội CCB đã được cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân tín nhiệm bầu vào Cấp ủy, HĐND, công tác trong hệ thống chính trị các cấp từ huyện đến các thôn, xóm, tổ dân phố và đã phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội CCB huyện Cẩm Xuyên đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

 

     Nêu cao ý chí tự lực tự cường của anh “ Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ, hội viên CCB huyện Cẩm Xuyên đã đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên thoát khỏi đói nghèo và nâng cao đời sống, góp phần tích cực vào thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo ở địa phương. Hàng năm Hội CCB các cấp đã tín chấp với ngân hàng chính sách xã hội và khai thác các nguồn quỹ khác với số vốn hơn 94 tỷ đồng  cho hàng ngàn lượt hội viên vay phát triển kinh tế. Từ sự hổ trợ về nguồn vốn, tập huấn chuyển giao KHKT, các hội viên CCB đã không ngừng phấn đấu vươn lên, tích cực học hỏi, nắm vững KHKT để áp dụng vào trồng trọt, chăn nuôi. Toàn Hội hiện có 164 mô hình kinh tế có thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên, hàng trăm hộ nuôi trồng thủy hải sản, gia trại, dịch vụ vừa và nhỏ có thu nhập từ 40 đến dưới 100 triệu đồng/năm. Sự nổ lực cố gắng trong sản xuất kinh doanh của cán bộ, hội viên CCB huyện Cẩm Xuyên đã vừa góp phần nâng cao đời sống, vừa góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp địa phương, nhất là trong xây dựng NTM hiện nay. Đến nay số hội viên khá và giàu đạt trên 60 %, số hội viên CCB nghèo theo tiêu chí đa chiều giảm.Hội CCB huyện Cẩm Xuyên đã xây dựng được 164 mô hình có thu nhập từ 100 triệu/ năm trở lên 
 

      Với tinh thần chung sức xây dựng NTM, xây dựng đô thị văn minh, cán bộ, hội viên Hội CCB các cấp huyện Cẩm Xuyên đã đẩy mạnh nhiều phong trào thi đua sôi nổi, hiệu quả, thiết thực. Hội CCB cũng đứng ra đảm nhận nhiều phần việc như làm kênh mương, rãnh thoát nước, xây dựng bồn hoa tại các tượng đài, phát quang tạo hành lang giao thông để làm đường bê tông … Cán bộ, hội viên CCB luôn gương mẫu đi đầu trong hiến đất, di dời công trình để mở rộng hành lang giao thông.

 


Hội CCB các cấp tích cực đảm nhận nhiều phần việc như làm kênh mương, rãnh thoát nước,
xây dựng bồn hoa tại các tượng đài, phát quang tạo hành lang giao thông để làm đường bê tông 

 

       Trong nhiệm kỳ vừa quaddĐã có gần 3000 hội viên CCB hiến hơn 165 nghìn m2 đất, gần 24 nghìn m tường rào, hàng vạn cây cối, đóng góp hơn 30 tỷ đồng và hàng vạn ngày công lao động để xây dựng các công trình phúc lợi ở địa phương. Những công trình, những đóng góp của các CCB đã để lại dấu ấn, niềm tin tưởng và cả sự học tập noi theo của nhân dân trong từng thôn, xóm, tổ dân phố.

 

     Cũng như hàng ngàn CCB khác ở huyện Cẩm Xuyên, với tinh thần tiên phong gương mẫu,
CCB Lê Văn Ngân ở Thôn 5 xã Cẩm Huy đã tình nguyện hiến gần 150 m2 đất để rộng khuôn viên nhà văn hóa thôn

 

      Gắn với xây dựng cơ sở hạ tầng, hội CCB các cấp cũng đã lựa chọn những công trình, những phần việc thích hợp để chung sức xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu. Hơn 3500 hội viên đã xóa vườn tạp để xây dựng vườn mẫu, vườn xanh – sạch – đẹp. Đến nay hội viên CCB đã xây dựng được 324 vườn chuẩn, trong đó có 120 vườn đạt tiêu chí vườn mẫu. Bên cạnh đó, Hội CCB cũng đã trồng hàng vạn cây xanh, xây dựng hàng ngàn bồn hoa ở các khu dân cư, các công trình công cộng. Những khu vườn hiệu quả kinh tế cao, những khu dân cư kiểu mẫu xanh – sạch – đẹp  hôm nay ở các thôn xóm có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng CCB.

 


Cán bộ, hội viên hội CCB huyện Cẩm Xuyên đã xây dựng được 
 324 vườn chuẩn, trong đó có 120 vườn đạt tiêu chí vườn mẫu.

 

      Cùng với phong trào “ CCB chung sức xây dựng NTM”, Hội CCB cũng tích cực thực hiện các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “ngày vì người nghèo” và các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước vv…  Nêu cao tình nghĩa, thủy chung với đồng chí, đồng đội, các cấp hội CCB trong toàn huyện đã đóng góp hàng ngàn ngày công, hàng trăm triệu đồng để xây dựng và làm mới nhà ở cho hội viên nghèo, tặng quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Phối hợp thực hiện tốt các chính sách cho người có công với cách mạng, với đồng chí, đồng đội.

     Với trách nhiệm và tình cảm của thế hệ đi trước, thông qua các hoạt động như nói chuyện truyền thống, giao lưu văn nghệ, giao lưu đối thoại Hội CCB  đã tích cực, chủ động cùng Đoàn Thanh niên các cấp làm tốt việc giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng, xây dựng lý tưởng, hoài bão và lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, đồng thời luôn thể hiện vai trò gương mẫu của CCB đối với tuổi trẻ. Công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ đã góp phần khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của thanh niên trong xây dựng quê hương, đất nước.

 


Với nhiều hình thức phong phú và đa dạng, Hội CCB các cấp đã phối hợp Đoàn thanh niên
đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ

 

     Gắn với các hoạt động, các phong trào thi đua, công tác xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh được chú trọng. Chất lượng hoạt động của tổ chức Hội và hội viên ngày càng được nâng cao. Hội viên CCB luôn giữ vững lập trường, tư tưởng, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đã có nhiều điển hình CCB được các cấp tuyên dương trong học tập và làm theo Bác. Có hàng  trăm hội viên được các cấp khen thưởng. Những đóng góp to lớn của Hội CCB trong xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn huyện nhà, xứng đáng là chổ dự tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và niềm tin của nhân dân.

      Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua là tiền đề quan trọng để Hội CCB các cấp huyện Cẩm Xuyên tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng  quê hương ngày càng giàu đẹp.

    Là những người đã cống hiến tuổi thanh xuân, kể cả một phần xương máu cho đất nước, nay trở lại với cuộc sống đời thường, với niềm tin yêu của Đảng, chính quyền và nhân dân, những CCB trên quê hương Cẩm Xuyên anh hùng sẽ tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ để  góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân huyện nhà xây dựng quê hương ngày càng phát triển, xứng đáng là quê hương của Tổng bí thư Hà Huy Tập.

 

          Hồng Phượng – Minh Sơn