huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

An ninh - Quốc phòng

Cẩm Xuyên: Chuẩn bị tốt các điều kiện cho diễn tập khu vực phòng thủ năm 2017

06-26-2017

      Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ huyện Cẩm Xuyên do Đồng chí Phạm Đặng Nhật - Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo dẫn đầu vừa đi kiểm tra và họp đánh giá công tác chuẩn bị các điều kiện cho diễn tập khu vực phòng thủ năm 2017.

      Đoàn kiểm tra còn có các đồng chí Đặng Quốc Cương-  UVBCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phạm Văn Thắng - UVBTV huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Bùi Quang Mai -UVBTV huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Thị Bảo Ngọc - UVBTV huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong BTV huyện ủy, các đồng chí là thành viên ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2017.

  

      Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện đã kiểm tra công tác xây dựng Sở chỉ huy, hệ thống công sự và kiểm tra tiến độ xây dựng trân địa, hào chiến đấu  phục vụ cho nhiệm vụ diễn tập. Cùng với đó công tác chuẩn bị diễn tập các xã, thị trấn; công tác chuẩn bị và bố trí khu vực diễn tập  được chuẩn bị chu đáo.

 


Đoàn kiểm tra các khu vực chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ năm 2017

 

     Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp đồng chí Đặng Quốc Cương – UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã đánh giá cao công tác chuẩn bị các điều kiện cho diễn tập khu vực phòng thủ năm 2017. Quy mô diễn tập sẽ lớn hơn năm 2012 vì vậy, ban chỉ đạo cần soát xét lại kỹ lưỡng lực lượng của cơ sở, cần tăng cường nắm bắt tình hình từ cơ sở đảm bảo an toàn trước, trong và sau diễn tập; các ban ngành đoàn thể các đồng chí được phân công nhiệm vụ nêu cao vai trò trách nhiệm cho đợt diễn tập.   

 


Sau khi kiểm tra, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện đã họp đánh giá lại những 
phương án, công tác chuẩn bị và thống nhất một số nội dung liên quan đến diễn tập
khu vực phòng thủ huyện Cẩm Xuyên năm 2017

 

      Phát biểu kết luận đồng chí Phạm Đăng Nhật - Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện,Trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện yêu cầu: Thời gian tới tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ huyện xong trước ngày 30 tháng 6 năm 2017. Theo đó, văn phòng ủy ban, văn phòng huyện ủy phối hợp với quân sự đôn đốc đơn vị chuẩn bị nội dung, hoàn chỉnh phê chuẩn; ban CHQS huyện thực hiện công tác soát xét lại con số và cùng với các xã đảm bảo con số cho đợt diễn tập;  Cơ quan Công an nắm bắt diễn biến tình hình trên địa bàn có những dự báo, dự đoán tiềm ẩn để có tham mưu chỉ đạo kịp thời, thực hiện và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Huyện Cẩm Xuyên đảm bảo lực lượng, phương tiện, vũ khí trang bị, cơ sở vật chất cho huấn luyện diễn tập trước ngày 26 tháng 6; chỉ đạo các lực lượng huấn luyện thực binh đúng nội dung, chương trình, kế hoạch; tổ chức diễn tập thử cấp xã đến huyện để rút kinh nghiệm. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị, phương tiện kỹ thuật trước trong và sau diễn tập.

 

Hoài Thương- Danh Cường