huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Cẩm Xuyên bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM

06-19-2017

        Đồng chí Đặng Quốc Cương - Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, trưởng ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện; đồng chí Phạm Đăng Nhật - Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện; đồng chí Bùi Quang Mai - UVBTV huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM, xây dựng đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, rãnh thoát nước năm 2017. Dự họp có đồng chí Hà Văn Bình -  Phó bí thư thường trực huyện ủy, các đồng chí thường trực HĐND huyện, UVBTV huyện ủy, phó chủ tịch UBND huyện.

 


 

       Trong 6 tháng đầu năm 2017, huyện Cẩm Xuyên đã thành lập được 53 mô hình kinh tế, 3 HTX, 18 tổ hợp tác, 9 doanh nghiệp. Về xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu từ đầu năm đến nay, có 172 thôn triển khai xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, tổ chức phá bỏ được trên 3200 vườn tạp. Trong 6 tháng đầu năm tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM  là trên 33 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trên 21 tỷ đồng còn lại nguồn vốn chủ yếu do nhân dân đóng góp xây dựng.

      Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm xây dựng NTM số tiêu chí NTM đã đạt được một số kết quả nhất định:  đối với nhóm xã đăng ký đạt chuẩn năm 2017 trong đó xã Cẩm Phúc đạt 9 tiêu chí, xã Cẩm Hưng 3 tiêu chí, xã Cẩm Minh đạt 4 tiêu chí, xã Cẩm Thạch đạt 4 tiêu chí. Bên cạnh đó ở nhóm xã đã đạt chuẩn và nhóm xã còn lại kết quả đạt được chưa cao.

     Về kết quả làm giao thông nông thôn, rãnh thoát nước theo cơ chế hỗ trợ xi măng. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã xây đựng được gần 10km rãnh thoát nước, đạt 25% KH; làm được trên 16km đường giao thông nông thôn, đạt 17% KH, trong đó về làm đường giao thông có 4 đơn vị làm được trên 40% KH là Cẩm Minh, Cẩm Thành, Cẩm Nam, Thị trấn Thiên Cầm; có 9 đơn vị đạt từ 20 đến 40% KH; 11 đơn vị đạt dưới 10% KH ; có 3 đơn vị chưa triển khai làm là Cẩm Nhượng, Cẩm Quan và Cẩm Quang.

      Tại cuộc họp đã có nhiều ý kiến thẳng thắn nêu lên nguyên nhân tồn tại, hạn chế và bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện xây dựng NTM, làm đường gaio thông nông thôn, rãnh thoát nước.

 


Đồng chí Đặng Quốc Cương - Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện
phát biểu tại hội nghị 

 

       Phát biểu tại cuộc họp đồng chí Đặng Quốc Cương - Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện đã nhấn mạnh một số nội dung như:  Kết quả xây dựng NTM 6 tháng đầu năm chưa cao, do cấp ủy chính quyền một số cơ sở chỉ đạo thiếu quyết liệt, cả hệ thống chính trị chưa thực sự vào cuộc. Thời gian tới các xã cần rà soát lại khung kế hoạch, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc một cách đồng bộ, bài bản, có lộ trình thực hiện cụ thể, có kiểm tra, có đánh gía hàng tuần, hàng tháng; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, xây dựng giao thông nông thôn, rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng.

 


Đồng chí Phạm Đăng Nhật -  Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

 

      Kết luận hội nghị đồng chí Phạm Đăng Nhật -  Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn, văn phòng NTM và các ban ngành đoàn thể liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đặng Quốc Cương - Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện, đồng thời chỉ ra một số nội dung cần quan tâm như : các xã đăng ký về đích NTM trong năm 2017, cần lấy lại phong trào, cụ thể hơn nữa các tiêu chí NTM để thực hiện đạt được kết quả cao hơn. Các xã đã về đích đến ngày 30 tháng 8 phải hoàn thiện các tiêu chí theo rà soát, đánh gía lại chưa đạt. Riêng đối với tiêu chí môi trường giao phòng Tài nguyên môi trường và Trung tâm ứng dụng khoa học bảo vệ cây trồng vật nuôi phải nghiên cứu có phương án và có báo cáo cụ thể với huyện.

 

 

     

 

Hoài Thương- Đình Tuấn- Thanh Nga