huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Hoạt động các Đoàn thể

Hội LHPN huyện Cẩm Xuyên tổ chức hội nghị quán triệt các nội dung Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc

06-14-2017

     Hội LHPN huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức hội nghị quán triệt các nội dung Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII ; Nghị quyết Đại hội Phụ nữ Hà Tĩnh lần thứ XV; Nghị quyết Đại hội Phụ nữ huyện lần thứ XXX. Dự hội nghi có đồng chí Dương Thị Hằng - UVBCH Đảng bộ Tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN Hà Tĩnh; Các đồng chí ủy viên BTV, BCH Hội LHPN Cẩm Xuyên, các Chủ tịch, Phó chủ tịch, UVBTV Hội LHPN 27 xã, thị trấn, cùng 252 chi hội trưởng phụ nữ các chi hội. 

 


Hội nghị quán triệt các nội dung Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII 

 

      Trong thời gian một ngày lớp tập huấn đã được giảng viên của Hội LHPN Hà Tĩnh truyền đạt kiến thức về hướng dẫn thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát của Đại hội Phụ nữ toàn quốc và  Đại hội Phụ nữ Hà Tĩnh. Đó là đoàn kết, đổi mới, phát huy truyền thống và sức sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ, nêu cao vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ và thực hiện bình đẳng giới. Rèn luyện phẩm chất đạo đức, xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Chủ động, tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, góp phần đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh và bền vững hơn. Theo đó, tiến tới thực hiện những chỉ tiêu chủ yếu như: Trong nhiệm kỳ, đề xuất ít nhất 5 chính sách/chương trình/đề án đối với cấp tỉnh và đề xuất được ít nhất 2 chínhsách/chương trình/đề án liên quan đến phụ nữ, trẻ em, đối với cấp huyện. Hàng năm, các cấp Hội giám sát ít nhất 01 chính sách, luật pháp. Đóng góp ý kiến, phản biện xã hội ít nhất 1 văn bản dự thảo có liên quan. Trên 95% phụ nữ được tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, giáo dục phẩm chất đạo đức thời kỳ CNH - HĐH và hội nhập quốc tế; 100% báo cáo viên các cấp Hội được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức và kỹ năng tuyên truyền. Hàng năm, mỗi cơ sở Hội phát hiện, xây dựng, biểu dương, nhân rộng được ít nhất 3 mô hình hoặc cá nhân phụ nữ tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên 95% hộ gia đình được tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, xây dựng NTM, đô thị văn minh; hàng năm mỗi cơ sở Hội giúp thêm 10-15 hộ gia đình đạt các tiêu chí 5 không, 3 sạch; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ toàn tỉnh có trên 80% hộ gia đình đạt 8 tiêu chí cuộc vận động. Trung bình mỗi xã giúp ít nhất 2 hộ thoát nghèo ; hỗ trợ xây dựng ít nhất 26 mái ấm tình thương. Hằng năm, phối hợp tổ chức tập huấn, đào tạo nghề cho ít nhất 1.500 lao động nữ; hỗ trợ 200 phụ nữ khởi nghiệp hoặc khởi sự kinh doanh. Trong nhiệm kỳ, trung bình mỗi cơ sở Hội vận động, hỗ trợ thành lập mới và duy trì hoạt động hiệu quả ít nhất 3 HTX/THT/Doanh nghiệp nữ; phát triển 5 mô hình kinh tế cho doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở lên …

 


Giảng viên của Hội LHPN Hà Tĩnh đang trực tiếp truyền đạt các nội dung nghị quyết

 

   Thông qua lớp tập huấn, nhằm chuyển tải các nội dung, nhiệm vụ, các mũi đột phá của Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Phụ nữ Hà Tĩnh lần thứ XV  để chị em cán bộ Hội nắm bắt các nội dung cốt lõi cả Nghị quyết Đại hội. Qua đó xây dựng chương trình hành động, kế hoạch hoạt động hàng năm, cụ thể , phù hợp với đặc thù của từng đơn vị, địa phương. Bám sát nhiệm vụ trọng tâm là tuyên truyền, vận động phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc; thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng gia đình " 5 không, 3 sạch". Vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện giám sát, phản biện xã hội theo quy định.

 

Đình Tuấn – Thu Sương