huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Tập huấn đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

06-12-2017

     Huyện Cẩm Xuyên phối  hợp  với Chi cục thủy lợi , Sở nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Tỉnh vừa tổ chức lớp tập huấn triển khai Đề án “ Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý  rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” và hướng dẫn thực hiện “ Tiêu chí thủy lợi” theo Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2017 – 2020. Dự hội nghị ở tỉnh có đại diện lãnh đạo Chi cục thủy lợi tỉnh. Ở huyện có đồng chí Trần Hữu Duyệt – Phó chủ tịch UBND huyện.

 


Cẩm Xuyên tập huấn triển khai Đề án “ Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý  rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng”
và hướng dẫn thực hiện “ Tiêu chí thủy lợi” theo Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2017 – 2020.


 

       Tham dự lớp tập huấn có 340 người là cán bộ, công chức cấp xã, Bí thư chi bộ, Thôn trưởng các thôn thuộc 9 xã: Cẩm Phúc, Cẩm Hưng, Cẩm Minh, Cẩm Thạch, Cẩm Quan, Cẩm Thịnh, Cẩm Dương, Cẩm Lộc và xã Cẩm Mỹ. Trong thời gian một buổi lớp tập huấn đã được giảng viên của Chi cục Thủy lợi tỉnh truyền đạt kiến thức về Hướng dẫn thực hiện  tiêu chí thủy lợi theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2017 – 2020; Hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai về quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế - xã hội; Hướng dẫn quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng như: Giới thiệu quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; Hướng dẫn các bước quản lý rủi ro do thiên tai dựa vào cộng đồng; Thiên tai và một số giải pháp cơ bản giảm nhẹ thiên tai ở Việt Nam; Một số nội dụng liên quan đến trách nhiệm của UBND cấp xã, cá nhân và hộ gia đình; Biến đổi khí hậu và một số nội dung hoạt động của nhóm hỗ trợ kỹ thuật và cộng đồng…

 


340 công chức giao thông thủy lợi, Bí thư chi bộ, thôn trưởng thuộc 9 xã đã được tập huấn các nội dung 
về “ Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý  rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” ;
 thực hiện “ Tiêu chí thủy lợi” theo Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2017 – 2020. 

 

    Thông qua lớp tập huấn  nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng và tổ chức có hiệu quả mô hình quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng cho các cấp, các ngành đặc biệt là chính quyền các xã và nhân dân nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản đồng thời  thực hiện tốt tiêu chí thủy lợi trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2017 -2020.

 

Ngọc Long – Phương Thảo