huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

An ninh - Quốc phòng

Ra mắt mô hình “Giáo xứ, giáo họ an toàn về an ninh trật tự” tại giáo xứ Mỹ Hòa xã Cẩm Hòa

06-09-2017

     Công an huyện Cẩm Xuyên phối hợp với xã Cẩm Hòa vừa tổ chức lễ ra mắt mô hình “Giáo xứ, giáo họ an toàn về an ninh trật tự” tại giáo xứ Mỹ Hòa. Tham dự có đại diện lãnh đạo công an Tỉnh, ở huyện có đồng chí Nguyễn Thanh Long, UVBTV, Trưởng ban dân vận huyện ủy, đại diện MTTQ huyện, lãnh đạo công an huyện Cẩm Xuyên, xã Cẩm Hòa và đông đảo bà con thôn Mỹ Hòa.

 


Lãnh đạo công an huyện Cẩm Xuyên phát biểu tại lễ ra mắt
mô hình “Giáo xứ, giáo họ an toàn về an ninh trật tự” tại giáo xứ Mỹ Hòa

 

     Cẩm Hòa là xã thuộc vùng tuyến biển, có vị trí chiến lược về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc luôn được duy trì, phát huy và đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, tình hình ANTT trên địa bàn xã nói chung và giáo xứ nói riêng trong thời gian gần đây vẫn còn tiềm ẩn phức tạp. Căn cứ vào tình hình trên, UBND xã Cẩm Hòa đã thành lập mô hình “Giáo xứ, giáo họ an toàn về an ninh trật tự”  tại giáo xứ Mỹ Hòa, nhằm tăng cường công tác phòng ngừa xã hội, nâng cao nhận thức cho quần chúng, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương. Mô hình ra đời có 239 hộ gia đình tại thôn Mỹ Hòa tham gia, có một ban điều hành gồm 8 thành viên là trưởng thôn, trưởng ban hành giáo và các thành viên trong ban công tác mặt trận. Theo đó, mô hình hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, tự giác, tự quản nhằm tập hợp nhân dân vào tổ chức, huy động sức dân trong công tác đảm bảo ANTT. Với các nội dung cụ thể như: mỗi gia đình trong xứ đều chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hương ước, quy ước của thôn, xóm đề ra. Trong giáo xứ không có tội phạm, không có người mắc các tệ nạn xã hội, xây dựng đời sống kinh tế ổn định và phát triển; thực hiện tốt nếp sống văn minh. Không để xảy ra các hoạt động phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, mỗi gia đình trong giáo họ gương mẫu trong việc xây dựng mô hình, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển ...

 


Các đồng chí lãnh đạo công an Tỉnh, Huyện ủy và công an huyện Cẩm Xuyên
tặng hoa chúc mừng ban điều hành mô hình

 

   Việc ra đời mô hình “Giáo xứ, giáo họ an toàn về an ninh trật tự” nhằm động viên khuyến khích nhân dân chấp hành nghĩa vụ công dân. Tin tưởng vào chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước để không bị các đối tượng xấu lôi kéo tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật. Từ đó thực hiện tốt phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc tại địa phương. 

 

   Đình Tuấn – Thu Sương