huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với huyện Cẩm Xuyên

05-19-2017

      Đoàn giám sát HĐND tỉnh do đồng chí Trần Viết Hậu -  Trưởng ban kinh tế ngân sách HĐND tỉn và , đồng chí Đoàn Đình Anh - Trưởng ban văn hoá xã hội HĐND tỉnh vừa chủ trì buổi làm việc với huyện Cẩm Xuyên về giám sát đất đai, môi trường. Cùng đi có các đồng chí trong đoàn gíam sát, đại diện các sở ban ngành cấp tỉnh. Dự buổi làm việc có đồng chí Đặng Quốc Cương - UVBCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. 

 

      Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra thực tế công tác quản lý nhà nước về đất đai và môi trường trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên.

      Tại buổi làm việc với huyện, đoàn đã nghe đại diện HĐND huyện báo cáo công tác quản lý nhà nước về đất đai và môi trường trên địa bàn huyện giai đoạn 2014- 2016. Trong đó trên lĩnh vực đất đai, công tác phối hợp thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án, từ năm 2014-2016 trên địa bàn huyện có 34 dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, trong đó có 30 dự án đã được thuê đất.  Trên lĩnh vực môi trường HĐND huyện đã có nghị quyết về việc quản lý chất thải rắn giai đoạn 2015-2020 và đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt 2017-2020. Hiện nay trên địa bàn huyện có 28 HTX, tổ đội vệ sinh môi trường, 6 xe chuyên dùng, 5 xe vận chuyển rác thải và nhiều phương tiện phục vụ công tác thu gom, vận chuyển rác thải.

 


Đoàn giám sát HĐND Tỉnh làm việc với huyện Cẩm Xuyên về vấn đề quản lý đất và môi trường
 

     Trên cơ ở sở những kết quả đã đạt được, UBND huyện Cẩm Xuyên cũng kiến nghị đề xuất một số nội dung như: Tỉnh cần tập trung kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư đã được thuê đất nhưng thực hiện chậm tiến độ, chưa sử dụng để có giải pháp thu hồi Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; HĐND Tỉnh  sớm ban hành quy định về giá dịch vụ thu gom rác thải để áp dụng, xác định rõ HTX môi trường là tổ chức kinh tế mang tính đặc thù để ban hành chính sách khuyến khích các HTX môi trường hoạt động hiệu quả.

     Tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Quốc Cương - UVBCH đảng bộ Tỉnh, Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu cho rằng việc quản lý đất đai và môi trường cần tiếp tục quan tâm: cần có sự phối hợp trong cấp giấy phép hoạt động của một số dự án; trả lại môi trường cho mỏ đất đã được khai thác; đề nghị sớm có hướng dẫn trong quản lý các nhà hội quán thôn để tránh lãng phí; cần có cơ chế hỗ trợ cho các HTX, doanh nghiệp khi mua xe vận chuyển rác thải; kiểm tra lại tình hình xử lý rác thải trên địa bàn.

     Phát biểu một số vấn đề các thành viên của đoàn đã nêu lên một số nội dung như: Cần có văn bản cụ thể về việc  quản lý các hội quán thôn sau khi sáp nhập; có một số trang trại chăn nuôi, hình thành tự phát, khi có phong trào triển khai rộng phát triển nên không có trong quy hoạch của UBND tỉnh; tỉnh đã hỗ trợ kinh phí đối với bảo vệ môi trường; giá dịch vụ thu gom vận chuyển xử lý rác thải đang trình UBND tỉnh phê duyệt. Một số đại biểu thành viên của đoàn quan tâm đến vấn đề môi trường của các hộ dân, HTX nuôi tôm trên cát...

     Kết thúc buổi làm việc đồng chí Đoàn Đình Anh - Trưởng ban VHXH HĐND tỉnh và đồng chí Trần Viết Hậu - Trưởng ban kinh tế ngân sách HĐND tỉnh đánh giá cao công tác quản lý nhà nước về đất đai và tài nguyên môi trường trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên. Bên cạnh đó đã đặt ra nhiều vấn đề trong đó: tổ chức cho thuê và giao đất trên đia bàn huyện lớn nhưng khá nhiều diện tích khai thác chưa hiệu quả; công tác quản lý quy hoạch khu du lịch Thiên Cầm và các quy hoạch NTM còn có những bất cập;  cần có hướng xử lý các khu đất đã thu hồi; hướng xử lý các hội quán thôn sau khi sáp nhập; Một số cơ sở chăn nuôi có cam kết môi trường nhưng không thực hiện đúng và xả thải ra môi trường; Cần tuyên truyền làm tốt công tác phân loại rác thải; quản lý rác thải và vệ sinh môi trường tại các khu du lịch trọng điểm; Có các phương án xử lý nguồn nước ở đập Đá Hàn.

 

Hoài Thương- Minh Sơn