huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

An ninh - Quốc phòng

Huyện Cẩm Xuyên: Giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2017

05-19-2017

        UBND huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện  năm 2017 cho các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị và các xã, thị trấn. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Quốc Cương - UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Thị Bảo Ngọc - UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện; đồng chí Phạm Văn Thắng -  UVBTV, Phó chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong BTV huyện ủy; các đồng chí trưởng các phòng ban ngành cấp huyện. Đồng chí Phạm Đăng Nhật - Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Trần Văn Hồng - UVBTV, Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự huyện đã chủ trì hội nghị.  

 


Đại diện Ban CHQS huyện Cẩm Xuyên trình bày phương án diễn tập khu vực phòng thủ năm 2017
 

        Tại hội nghị UBND huyện Cẩm Xuyên đã giao nhiệm vụ cụ thể cho lực lượng vũ trang huyện và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị và các xã, thị trấn cùng thực hiện công tác chuẩn bị diễn tập theo nhiệm vụ được giao.

        Với quy mô diễn tập khu vực phòng thủ 1 bên 2 cấp, nội dung gồm 3 giai đoạn: chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào trang thái quốc phòng;  tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ và thực hành tác chiến phòng thủ. Thông qua diễn tập lãnh đạo, chính quyền các cấp, các ngành nắm được thứ tự các bước trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức thực hành tác chiến, kịp thời rút kinh nghiệm bổ sung hoàn thiện các phương án đã được xác định. Đồng thời, nhận thức đúng đắn diễn tập khu vực phòng thủ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cấp ủy chính quyền các phòng, ban, ngành cấp huyện, xã, thị trấn. Từ đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, diễn tập thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị, phương tiện.

 


Đồng chí Phạm Đăng Nhật - Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu giao nhiệm vụ 
cho các ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất
để diễn tập khu vực phòng thủ năm 2017 đạt kết quả cao

 

      Kết luận hội nghị đồng chí Phạm Đăng Nhật - Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã nhấn mạnh: Diễn tập khu vực phòng thủ năm 2017 là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác quân sự, quốc phòng của địa phương năm 2017, nên các thành viên ban chỉ đạo, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị và các xã, thị trấn cần chuẩn bị  tốt các điều kiện để diễn tập đạt mục đích, yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn về người và vũ trang. Trong đó, Ban chỉ huy quân sự huyện cần phát huy tốt tinh thần của cơ quan thường trực, tham mưu xây dựng các tình huống giả định, luyện tập các phương án chiến đấu bám sát thực tiễn, phù hợp với đặc điểm địa hình, dân cư. 

       Với tinh thần chuẩn bị nghiêm túc, theo kế hoạch huyện Cẩm Xuyên sẽ hoàn thành công tác chuẩn bị các điều kiện đảm bảo sắn sàng thực hành diễn tập trước ngày 1/7/2017.

                             

                                 Hoài Thương- Minh Sơn