huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Hoạt động các Đoàn thể

Đại hội Công đoàn cơ sở xã Cẩm Thành nhiệm kỳ 2017 – 2022

04-29-2017

      Sáng ngày 28/4 năm 2017, LĐLĐ huyện tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở xã Cẩm Thành nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đây là đơn vị được LĐLĐ huyện Cẩm Xuyên chọn tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở. Dự đại hội có đồng chí Phan Mạnh Hùng - UVBTV Trưởng Ban Tuyên giáo LĐLĐ Tỉnh. Ở huyện có các đồng chí đồng chí Nguyễn Thanh Long -UVBTV Trưởng ban dân vận Huyện ủy, cùng các đồng chí đại diện cho các Ban xây dựng Đảng; Ủy ban MTTQ huyện, các đồng chí ủy viên BCH, Chủ tịch các CĐCS trực thuộc, cùng 43 đoàn viên công đoàn xã Cẩm Thành.

 


Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội 

 


Đại diện lãnh đại LĐLĐ Tỉnh và LĐLĐ huyện Cẩm Xuyên tặng hoa chúc mừng
Đại hội Công đoàn cơ sở xã Cẩm Thành nhiệm kỳ 2017 - 2022

 

          Tong những năm qua CĐCS xã Cẩm Thành được sự quan tâm, chỉ đạo lãnh đạo của BTV Liên đoàn lao động huyện, Đảng ủy, sự phối hợp của chính quyền, chuyên môn. Phong trào VCLĐ và hoạt động công đoàn, có những nét nổi bật. Trong công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên được quan tâm, Công đoàn đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền về chi trả  tiền lương, chế độ phụ cấp, đóng BHXH, BHYT.  Trong nhiệm kỳ BCH công đoàn đã thăm hỏi tặng qùa cho đoàn bị ốm đau hoạn nạn 298 lượt với số tiền 113 triệu đồng.

 


Trong nhiệm kỳ vừa qua, CĐCS xã Cẩm Thành đạt nhiều kết quả nổi bật trong thực hiện các nhiệm vu
 

       Phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp CNH- HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn, thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đạt nhiều kết quả nổi bật; Công đoàn đã phối hợp tham gia xây dựng đề án phát triển sản xuất nâng cao dời sống của nhân đân, đoàn viên đi đầu trong việc hiến đất hiến cây, hiến các công trình để xây dựng kết cấu hạ tầng, trị giá trên 100 triệu đồng, chăm bồn hoa, cây cảnh tại công sở tham gia tự quản các trục đường liên xã đảm bảo an tòan giao thông, đoàn viên  tham gia xây dựng công sở văn minh, xanh sạch đẹp, đi đầu trong xây dựng mô hình kinh tế mới, xây dựng vườn mẩu 100% đoàn viên tự tu chỉnh vườn hộ, xây dựng hố rác và phân rác tại gia đình do Liên đoàn lao động huyên phát động và đang nhân ra diện rộng. Trong công tác tuyên truyền, CĐCS xã đã tổ chức cho cán bộ đoàn viên được học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tham gia đầy đủ các cuộc thi tìm hiểu về pháp luật lao động, truyền thống về giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn… Đã có 100% cán bộ, đoàn viên tham gia viết bài có chất lượng. Về công tác phát triển đoàn viên, BCH Công đoàn đã vận động, kết nạp được 13 đồng chí vào tổ chức công đoàn. Về bồi dưỡng quần chúng ưu tú kết nạp Đảng, nhiệm kỳ qua đã bồi dưỡng kết nạp 7 đoàn viên ưu tú vào tổ chức Đảng.

      Bên cạnh những kết quả đạt được, tại Đại hội cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, đề ra mục tiêu, phương hướng cho nhiệm kỳ mới. Trong đó tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, lấy đoàn viên, viên chức lao động làm trung tâm hoạt động, chăm lo đời sống cho đoàn viên. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị…

 


BCH CĐCS xã Cẩm Thành nhiệm kỳ 2017 - 2022 nhận nhiệm vụ tại Đại hội
 

       Đại hội đã bầu 3 đồng chí vào BCH công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022, bầu 1 đồng chí đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên.

      Sau khi kết thúc đại hội, LĐLĐ huyện Cẩm Xuyên đã tổ chức thảo luận, đóng góp ý kiến để rút kinh nghiệm với đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở để chuẩn bị tổ chức đại hội công đoàn ở đơn vị, địa phương đạt kết quả cao.

 

                                           Hồng Phượng – Minh Sơn