huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Hoạt động các Đoàn thể

Đoàn xã Cẩm Phúc ra quân chỉnh trang vườn hộ xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu

04-14-2017

     Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ Cẩm Xuyên trong việc tham gia thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Vừa qua, Đoàn xã Cẩm Phúc đã tổ chức các hoạt động thiết thực giúp đỡ nhân dân chỉnh trang vườn hộ, xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu.

 


Các đoàn viên thanh niên chuyển đất giúp các hộ làm vườn mẫu

 

    Với khẩu hiệu “Tuổi trẻ Cẩm Phúc chung tay xây dựng NTM”,  Đoàn xã đã huy động 78 lượt ĐVTN tham gia giúp đỡ hộ gia đình ông Đặng Quốc Duyệt và hộ ông Nguyễn Huy Lựu – thôn 2 xây dựng chỉnh trang vườn mẫu. Bằng các phần việc cụ thể như: vận chuyển đất đá, san lấp mặt bằng, chặt bỏ các loại cây tạp, chôn cọc bê tông làm hàng rào xanh, tháo dỡ, di dời chuồng chăn nuôi đến vị trí quy hoạch…

 


Chỉnh trang lại hàng rào cho gia đình ông Nguyễn Huy Lựu thôn 2

 

   Theo kế hoạch, thời gian tới Ban Thường vụ Đoàn xã tiếp tục huy động ĐVTN ra quân trồng cây, làm đường GTNT, giải tỏa hành lang ATGT… tại các thôn xóm đăng ký xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực của tuổi trẻ Cẩm Phúc trong việc phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong công tác tuyên truyền và tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM.

Đoàn xã Cẩm Phúc