huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Thị trấn Thiên Cầm đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang đô thị năm 2017.

04-14-2017

     Là một đô thị mới có Khu du lịch biển Thiên Cầm, nhưng hầu hết hệ thống đường giao thông tại các tổ dân phố đa số đã xuống cấp và không đảm bảo tiêu chuẩn. Nhằm khắc phục tình trạng đó năm 2017 thị trấn Thiên Cầm đã đầu tư ngân sách cùng với nguồn lực đóng góp của nhân dân với số tiền hơn 5 tỷ đồng thực hiện xây dựng đường giao thông, chỉnh trang vườn hộ đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang đô thị năm 2017.

         


Nhiều hộ gia đình đã tự nguyện dỡ bỏ tường rào để mở rộng hành lang giao thông

 

    Hưởng ứng phong trào xây dựng và chỉnh trang đô thị của UBND thị trấn Thiên Cầm, với tinh thần đoàn kết, tự nguyện, sau 10 ngày, bà con nhân dân tổ dân phố Trần Phú phát quang hơn 1,3 km các tuyến đường, tháo dở hơn 600 mét tường rào và hiến hơn 2.000 m2 đất để mở đường và chỉnh trang vườn hộ đảm bảo tiêu chí chỉnh trang đô thị. Cũng như các hộ trong tổ dân phố, gia đình ông Tô Đức Hùng, Tổ dân phố Trần Phú, thị trấn Thiên Cầm đã tự nguyện tháo dở hơn 100 mét tường rào, chặt bỏ nhiều cây cối và hiến hàng chục mét vuông đất để mở đường giao thông.  Ông Tô Đức Hùng vui vẻ nói Thực hiện chủ trương của cấp ủy Đảng chính quyền Thị trấn về chỉnh trang đô thị, Tổ dân phố Trần Phú chúng tôi đã ra quân phát quang mở rộng các tuyến đường. Và gia đinh tôi đã tự nguyện hiến 100 mét tường rào, đất đai và cây cối để chính quyền làm đường đi lại cho rộng rải, và chúng tôi thấy chủ trương đó hoàn toàn đúng đắn, thiết thực được bà con nhân dân đồng tình hưởng ứng”.

     Cùng với Tổ dân phố Trần Phú, 9 tổ dân phố trên địa bàn thị trấn Thiên Cầm cũng đã đồng loạt ra quân phát quang, chặt bỏ các loại cây cối, tháo dở hàng trăm mét tường rào và hiến hàng ngàn mét vuông đất mở rộng hành lang các tuyến đường  đảm bảo tiêu chí chỉnh trang đô thị. Để thực hiện có hiệu quả, đảm bảo tiến độ, Cấp ủy Đảng, chính quyền thị trấn cũng đã hỗ trợ bà con nhân dân hàng chục ca máy, hỗ trợ 100 % xi măng và các nguồn hỗ trợ khác với tổng kinh phí hơn 5 tỷ đồng. Nhờ vậy trong 3 tháng triển khai đến nay đã ra quân giải phóng và đổ cấp phối đất hơn 3 km đường giao thông tại các tổ dân phố, xây dựng hơn 500 mét rãnh thoát nước, làm 1,6 km kênh mương nội đồng, hoàn thiện đảm bảo thiết kế 10 vườn mẫu và xây dựng nâng cấp 2 nhà văn hóa tổ dân phố đảm bảo kế hoạch đã đề ra. Ông Nguyễn Đình Kỷ. Chủ tịch UBND thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên cho biết Thực hiện Nghi quyết của Đảng bộ về chỉnh trang đô thị năm 2017. Ngay từ đầu năm chúng tôi đã đăng ký các tiêu chí phấn đấu đạt trong năm 2017 tại UBND huyện. Theo kế hoạch chúng tôi đã tập trung chỉ đạo các tổ dân phố đồng loạt ra quân, giải phóng hành lang các tuyến đường, xóa bỏ vườn tạp chỉnh trang vườn hộ theo tiêu chí. Cùng với đó chúng tôi đã nâng cấp, xây dựng các nhà văn hóa tổ dân phố đảm bảo tiêu chuẩn. Trong thời gian tới tranh thủ thời gian nhà rỗi trước mùa du lịch chúng tôi đẩy nhanh hoàn thành các tiêu chí đã đăng ký đảm bảo kế hoach chỉnh trang đô thị trong năm 2017”.

 


Thị trấn Thiên Cầm đầu tư tổng kinh phí hơn 5 tỷ đồng để chỉnh trang đô thị

 

     Với điểm xuất phát thấp, nên trước mắt và lâu dài sẽ rất nhiều khó khăn đối với Cấp ủy Đảng chính quyền và nhân dân nơi đây trong xây dựng và chỉnh trang đô thị, nhưng với quyết tâm vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng với sự đồng thuận nhất trí cao của toàn dân chắc chắn rằng bộ mặt của thị trấn Thiên Cầm sẽ ngày càng khởi sắc.
 

      Ngọc Long.