huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Cẩm Lạc ký cam kết thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017

04-07-2017

      Ban Chỉ đạo, Ban quản lý Nông thôn mới xã Cẩm Lạc vừa tổ chức Hội nghị triển khai và ký cam kết thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017.  

 


 

      Sau khi đã về đích nông thôn mới năm 2015, Cán bộ và nhân dân xã Cẩm Lạc vẫn tiếp tục phấn đấu xây dựng để củng cố bền vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Kết quả năm 2016 toàn xã làm được hơn 4km đường giao thông, 4,4 km rãnh thoát nước trong khu dân cư, 4, 4 km bồn trồng hoa và trồng gần 12. 000 cây chuỗi ngọc làm hàng rào xanh. Trong phát triển kinh tế, Cẩm Lạc đã xây dựng thêm 4 mô hình chăn nuôi quy mô lớn, 2 mô hình vừa, 1 mô hình mở rộng chăn nuôi từ 250 con lên 500 con lợn thương phẩm.  Đến nay  Cẩm Lạc có 17 mô hình sản xuất lớn, 152 mô hình sản xuất vừa. Công tác vệ sinh môi trường, xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu, chỉnh trang vườn hộ tiếp tục được quan tâm thực hiện. Các tổ nhà sạch vườn đẹp của Hội LHPN xã đã vận động các thành viên chỉnh trang 96 vườn hộ.

 


Các Thôn ở xã Cẩm Lạc ký cam kết thi đua thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2017
 

     Tại lễ ký kết thi đua,ban quản lý Nông thôn mới xã Cẩm Lạc và các thôn cũng đã thẳng thắn đánh giá những tồn tại, hạn chế, từ đó đề ra mục tiêu, nhiệm vụ cho năm 2017, trong đó nhấn mạnh: Cẩm Lạc tiếp tục phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị, đối mới công tác lãnh đạo chỉ đạo trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhằm nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tập trung xây dựng khu dân cư đạt chuẩn, vườn hộ đạt chuẩn, Cẩm Lạc tổ chức cho 100% cán bộ đảng viên đoàn viên hội viên ký cam kết thực hiện và coi việc xây dựng vườn hộ là chỉ tiêu đánh giá trong việc xếp loại cán bộ đảng viên cuối năm.

 


 

    Ngay sau lễ ký kết, thôn Trung Đoài đã là đơn vị ra quân đầu tiên trong toàn xã thực hiện đợt thi đua cao điểm khi đã tổ chức cho nhân dân ra quân trồng bổ sung cây xanh tại tuyến đường trục thô và làm rào chắn để bảo vệ cây xanh.

                                                                                   

       Hạnh Văn