huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Ra mắt tổ hợp tác chăn nuôi bò sinh sản thôn Hoa Thám xã Cẩm Lạc

03-31-2017

      Hội Nông dân huyện Cẩm Xuyên phối hợp với Hội nông dân xã Cẩm Lạc vừa cho ra mắt tổ hợp tác chăn nuôi bò sinh sản thôn Hoa Thám và giải ngân nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân thực hiện dự án chăn nuôi bò nái chất lượng cao.

 


Ra mắt tổ hợp tác chăn nuôi bò sinh sản thôn Hoa Thám 

 

    Cẩm Lạc là một xã bán sơn địa có tiềm năng lợi thế về phát triển chăn nuôi. Đặc biệt là chăn nuôi bò nái sinh sản. Nhưng trong những năm qua do điều kiện về vốn, các tiến bộ khoa học kỹ thuật nên chăn nuôi vẫn đang còn nhỏ lẻ, hiệu quả kinh tế chưa cao. Trước tình hình đó được sự quan tâm của HND Tỉnh, HND huyện tạo điều kiện cho vay vốn quỹ hỗ trợ nông dân nhằm xây dựng các mô hình kinh tế trong toàn hội viên hội nông dân. Đây cùng là đáp ứng nhu cầu sản xuất, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao đời sống cho hội viên, góp phần xây dựng NTM. Tổ hợp tác với sự tham gia của 14 hội viên. Các thành viên tham gia sẽ được hỗ trợ về vay vốn, giống, khoa học kỹ thuật, hỗ trợ trồng cỏ nuôi bò, tham quan học tập kinh nghiệm … Đây là mô hình chăn nuôi có hiệu quả, phù hợp với khu vực nông thôn, góp phần giải quyết việc làm cho nông dân. Đồng thời đưa lại hiệu quả kinh tế cao trong chăn nuôi, bảo đảm an toàn dịch bệnh và môi trường sinh thái.

 


Lãnh đạo HND Tỉnh và huyện tham quan mô hình chăn nuôi bò của hội viên THT

 

    Cũng tại buổi lễ ra mắt, Hội ND tỉnh đã giải ngân nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân thực hiện dự án chăn nuôi bò nái chất lượng cao với số tiền 1 tỷ đồng.

 

Đình Tuấn