huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Cẩm Xuyên: Ký cam kết giao ước thi đua thực hiện làm GTNT, rãnh thoát nước và kênh mương nội đồng

03-31-2017

     UBND huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức ký cam kết giao ước thi đua thực hiện làm giao thông nông thôn, rãnh thoát nước và kênh mương nội đồng theo cơ chế hỗ trợ xi măng của tỉnh. Dự buổi lế có đồng chí Phạm Văn Thắng -  UVBTV huyện ủy, Phó chủ tịch thường trực HĐND huyện; đồng  chí Bùi Quang Mai - UVBTV huyện ủy, phó chủ tịch UBND huyện. Ở xã thị trấn có các đồng chí chủ tịch, công chức giao thông, thủy lợi và tài chính ngân sách. Về phía nhà cung ứng xi măng có ban giám đốc công ty TNHH TM và DV vận tải Viết Hải.

  

      Năm 2017 huyện Cẩm Xuyên phấn đấu xây dựng trên 93 km đường giao thông; 38km rãnh thoát nước và 24km kênh mương nội đồng. Theo đó, sau khi đăng ký chỉ tiêu xây dựng đường bê tông, rãnh thoát nước, và kênh mương nội đồng với UBND huyện từ đầu năm đến nay công tác lập hồ sơ thiết kế, dự toán, thẩm định, phê duyệt đã được các xã , thị trấn thực hiện nhìn chung khá tốt. Tuy nhiên bên cạnh các đơn vị đã chủ động hoàn thiện hồ sơ như Cẩm Sơn, Cẩm Trung, Cẩm Lĩnh và Thị trấn Cẩm Xuyên thì vẫn có một số địa phương chưa thực sự quyết liệt trong việc triển khai làm giao thông nông thôn, chưa hoàn thiện hồ sơ .'

 


Các xã, thị trấn ký kết thi đua thực hiện làm giao thông nông thôn,
rãnh thoát nước và kênh mương nội đồng theo cơ chế hỗ trợ xi măng của  Tỉnh
theo đó Cẩm Xuyên phấn đấu làm mới 
trên 93 km đường giao thông; 38km rãnh thoát nước, 24km kênh mương nội đồng

 

     Tại buổi lế các xã, thị trấn đã ký giao ước thi đua thực hiện và ký kết hợp đồng cung ứng xi măng giữa Công ty TNHHTM và DV vận tải Viết Hải  với các xã, thị trấn

     Theo đó, các đơn vị triển khai lập hồ sơ thiết kế, dự toán theo hướng dẫn tiến hành thẩm định, phê duyệt, gửi hồ sơ về UBND huyện trước khi đăng ký nhận xi măng để triển khai làm; nếu đơn vị nào không có hồ sơ gửi về UBND huyện thì sẽ không được nhận xi măng theo cơ chế hỗ trợ và chủ tịch UBND xã, thị trấn phải chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và trước UBND huyện. Đối với nhà cung ứng xi măng, đảm bảo cung ứng xi măng đúng chủng loại, tiêu chuẩn, chất lượng, số lượng, thời gian và địa điểm giao nhận. Tuân thủ các điều khoản, nội dung trong hợp đồng nguyên tắc mua bán xi măng đã ký kết với các đơn vị trên địa bàn huyện .

      Để đạt được mục tiêu đề ra huyện Cẩm Xuyên phấn đấu đến 30 tháng 4 năm 2017 hoàn thành 40% khối lượng đăng ký, đến ngày 30 tháng 10 năm 2017 hoàn thiện hồ sơ quyết toán làm đường giao thông nông thôn, rãnh thoát nước và kênh  mương nội đồng.

 

Hoài Thương- Minh Sơn