huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Đại hội quỹ tín dụng nhân dân xã Cẩm Nhượng nhiệm kỳ 2017-2022

03-27-2017

      Quỹ tín dụng nhân dân xã Cẩm Nhượng vừa tổ chức Đại hội thành viên nhiệm kỳ 2017-2022. Đến dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo Ngân hàng nhà nước Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh; các đồng chí trong Liên đoàn lao động huyện; ở xã có đại diện cấp ủy chính quyền xã Cẩm nhượng, xã Cẩm Lĩnh và hơn 100 đại biểu thành viên của Quỹ đã về dự đại hội.  

 


Đại hội thành viên quỹ tín dụng nhân dân xã Cẩm Nhượng
 

       Được thành lập vào năm 2013, sau 5 năm đi vào hoạt động quỹ tín dụng nhân dân xã Cẩm Nhượng đã đáp ứng nhu cầu vốn vay, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đến nay đã thu hút trên 1200 thành viên tham gia; nguồn vốn hoạt động của quỹ tăng dần qua các năm, từ 7,5 tỷ đồng năm 2013 lên 50 tỷ đồng năm 2017. Số dư tiền gửi tại quỹ tín dụng nhân dân xã Cẩm Nhượng đạt trên 30 tỷ đồng, đã cho trên 1600 lượt thành viên vay vốn với nguồn dư nợ cho vay trên 40 tỷ đồng. Nhìn chung nguồn vốn tăng trưởng nhanh so với chỉ tiêu đề ra, các món vay đều được thẩm định chặt chẽ và được đảm bảo bằng tài sản thế chấp. Để tăng trưởng đi đôi với chất lượng ban điều hành đã thực hiện đúng các quy trình giao dịch và thực hiện đúng các nội quy, quy chế theo hướng dẫn của Ngân hàng nhà nước Việt Nam. Theo đó mức vay mỗi thành viên không vượt quá 15% vốn tự có, các thành viên đều chấp hành nghĩa vụ trả nợ tốt, trả lãi, gốc đúng hạn nên không có tỷ lệ nợ quá hạn xảy ra.

 

Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới nhận nhiệm vụ

 

      Đại hội quỹ tín dụng nhân dân xã Cẩm Nhượng đã bầu thành viên Hội đồng quản trị và bầu Ban kiểm soát quỹ tín dụng nhiệm kỳ 2017- 2022.

     Nhằm mở rộng phạm vi kinh doanh, hoạt động và đáp ứng nhu cầu vốn vay, đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội khu vực nông thôn, Đại hội đã thông qua đề án hoạt động quỹ tín dụng nhân dân liên xã Cẩm Nhượng - Cẩm Lĩnh. Theo đó quỹ tín dụng nhân dân xã Cẩm Nhượng sẽ đổi tên thành quỹ tín dụng nhân dân Nhượng Lĩnh.

 

Hoài Thương- Ngọc Long