huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin y tế

Hội nghị triển khai kế hoạch Dân số -KHHGD năm 2017.

03-23-2017

     Trung tâm Dân số - KHYHGD vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch Dân số - KHHGD năm 2017. Dự hội nghị ở tỉnh có đồng chí Đường Công Lự - Phó giám đốc Sở y tế, Chi cục trưởng chi cục dân số tỉnh. Các đồng chí Nguyễn Thị Bảo Ngọc – UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện, đồng chí Trần Văn Tình – giám đốc trung tâm Dân số - KHHGD huyện chủ trì hội nghị.

 


Hội nghị triển khai kế hoạch Dân số - KHHGD năm 2017

 

     Năm 2017, Chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ KHHGD/ SKSS dược thực hiện tại 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tăng cường sự tham gia phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp, các nghành các tầng lớp nhân dân đối với công tác DS-KHHGD để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch : Tỷ suất sinh thô giảm 0,2% so với năm 2016; Tỷ sinh sinh trên 2 con giảm 2,5% so với năm 2016; Ổn định và giữ vững mức sinh thay thế, tiến tới ổn định quy mô dân số; Nâng cao chất lượng dân số về thể chất, trí tuệ, tinh thần, cơ cấu nhằm đáp ứng nguồn lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Tuyên truyền cho các đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ hiểu và tự chăm sóc sức khỏe sinh sản cho bản thân; Tổ chức hoạt động có hiệu có hiệu quả Đề án 52, Đề án “Can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh”, đề án sàng lóc trước sinh và sàng lọc sơ sinh. Tổ chức các hoạt động truyền thông trên hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở, treo pano áp phích, băng cờ khẩu hiệu về kế hoạch DS-KHHGD. Ký hợp đồng trách nhiệm với các tổ chức đoàn thể như Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, hội Nông dân, Hội CCB, lồng ghép các nội dung dân số với phát triển dân số với xóa đói giảm nghèo, bình đẳng giới đưa chính sách DS-KHHYGD vào tiêu chí đánh giá xêp loại gắn với xây dựng NTM. Tại hội nghị các xã thị trấn đã thảo luận nêu ra những khó khăn cũng như những biện pháp, cách làm thiết thực trong thực hiện chiến dịch DS-KHHGD năm 2017.

     Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Bảo Ngọc – UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện ghi nhận những kết quả đạt được của đội ngũ làm công tác dân số trong thời gian qua. Đồng thời các đồng chí cũng đã nêu ra một số nhiệm vụ trong thời gian tới như: Cần ra soát lại đội ngũ cộng tác viên dân số tại các xã, thị trấn; Quan tâm chỉ đạo trong phối kết hợp công tác DS-KHHGD từ huyện cơ sở; Xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên ban chỉ đạo; Quan tâm hỗ trợ kinh phí cho chiến dịch và điều chỉnh lại các tiêu chí, kế hoạch năm 2017 phù hợp hơn.

 

Minh Sơn – Phương Thảo.