huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin giáo dục

Hội nghị tập huấn xây dựng “ Cộng đồng học tập” cấp xã và Trung tâm học tập cộng đồng.

03-15-2017

     Tại huyện Cẩm Xuyên, Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh vừa tổ chức hội nghị tập huấn xây dựng “ Cộng đồng học tập”cấp xã và Trung tâm học tập cộng đồng cho cán bộ cơ sở tại cụm số II gồm các huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên, TP Hà Tĩnh và thị xã Kỳ Anh. Dự hội nghị ở tỉnh có đại diện thường trực Hội khuyến học tỉnh. Ở huyện có đồng chí Nguyễn Thị Bảo Ngọc – UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện. Đại diện thường trực Ban chỉ đạo XHHT huyện, thành phố, thị xã, đại diện phòng CD&ĐT, thường trực hội khuyến học cấp huyện.

 


Hội nghị tập huấn xây dựng “ Cộng đồng học tập”cấp xã
và Trung tâm học tập cộng đồng cho cán bộ cơ sở tại cụm số II

 

    Trong thời gian 1 buổi, đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến học các xã, thị ở các huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên, TP Hà Tĩnh và thị xã Kỳ Anh đã được trao đổi về những nội dung cơ bản về xây dựng “ Cộng đồng học tập” cấp xã và Trung tâm học tập cộng đồng như; mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng xã hội học tập và xây dựng “ gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập”; Các tiêu chí đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu “ Cộng đồng học tập” gồm 15 tiêu chí được chia thành 3 nhóm: Điều kiện cơ bản xây dựng Cộng đồng học tập; Kết quả xây dựng cộng đồng học tập và tác động của cộng đồng học tập. Những giải pháp, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động các trung tâm học tập cộng đồng, xây dựng cộng đồng học tập.

 


Đồng chí Nguyễn Thị Bảo Ngọc – UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

    Thông qua buổi tập huấn nhằm trang bị thêm kiến thức cho đội ngủ làm công tác khuyến học ở cơ sở, đặc biệt đội ngủ cán bộ làm công tác khuyến học có điều kiện trao đổi về những cách làm hiệu quả, sát thực trong công tác khuyến học, khuyến tài ở cơ sở, thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng “ Cộng đồng học tập” phù hợp với thực tế địa phương.

 

Minh Sơn –Phương Thảo