huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Hoạt động các Đoàn thể

Hội LHPN huyện Cẩm Xuyên tập huấn kỷ thuật chăn nuôi bằng đệm lót sinh học cho hội viên phụ nữ xã Cẩm Sơn

03-01-2017

     Hội LHPN huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức lớp tập huấn kỷ thuật chăn nuôi bằng đệm lót sinh học cho 140 hội viên phụ nữ xã Cẩm Sơn.

 


Từ thực tế của gia đình mình, chị Nguyễn Thị Hồng - Chủ tịch Hội LHPN  xã Cẩm Nam
đã tuyên truyền cho hội viên phụ nữ xã Cẩm Sơn về mô hình chăn nuôi bằng đệm lót sinh học 

 

     Với ưu điểm chăn nuôi bằng đệm lót sinh học là giảm được hơn 90% mùi hôi trong chăn nuôi và vật nuôi lại phát triển tốt, đồng thời lại cho một lượng phân chuồng lớn phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tại lớp tập huấn hội viên hội phụ nữ xã Cẩm Sơn đã được chị Nguyễn Thị Hồng - Chủ tịch Hội LHPN nữ xã Cẩm Nam là hộ đầu tiên được hội LHPN huyện làm điểm thành công với kỷ thuật chăn nuôi bằng loại hình này chia sẽ về kỷ thuật, kinh nghiệm trong quá trình nuôi như: Kỷ thuật xây dựng sữa sang chuồng trại, kỷ thuật ủ men để làm đệm lót bằng chế phẩm sinh học.

 


Hội viên Hội LHPN xã Cẩm Sơn hỏi thêm những chi tiết về chăn nuôi bằng đệm lót sinh học 
 

    Sau khi tiếp thu cơ bản về lý thuyết, lớp tập huấn đã được xem thực tế về kỷ thuật xây dựng chuồng và làm đệm lót tại gia đình chị Nguyễn Thị Đạt, thôn Phúc Sơn xã Cẩm Sơn. Từ mô hình của chị Đạt, hội phụ nữ xã Cẩm Sơn sẽ triển khai nhân rộng trên địa bàn toàn xã.

 


Mô hình chăn nuôi bằng đệm lót sinh học của chị Nguyễn Thị Đạt ở Thôn Phúc Sơn, xã Cẩm Sơn 
 

     Được biết, qua hơn 6 tháng triển khai đến nay LHPN huyện Cẩm Xuyên đã tổ chức tập huấn cho hơn 700 hội viên và đã xây dựng được 63 mô hình chăn nuôi bằng đệm lót sinh học tại 8 xã trên địa bàn toàn huyện, gồm xã Cẩm Nam, Cẩm Thịnh, Cẩm Lạc, Cẩm Hà, Cẩm Sơn, Cẩm Minh, Cẩm Thạch và xã Cẩm Mỹ.

    Trong thời gian tới huyện hội sẽ tiếp tục chỉ đạo các xã thị trấn khảo sát, tổ chức tập huấn và triển cho hội viên chăn nuôi theo mô hình này tại các xã, thị trấn còn lại. Nhằm góp phần đảm bảo tốt về tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM trên địa bàn toàn huyện.

                                                                                                

       Ngọc Long