huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

An ninh - Quốc phòng

Huyện ủy Cẩm Xuyên: Tổng kết 10 năm thực hiện NQ 05 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI

02-25-2017

     Dưới sự chủ trì của đồng chí Đặng Quốc Cương - UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Hà Văn Bình - Phó bí thư thường trực huyện ủy, Huyện ủy Cẩm Xuyên vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện NQ 05 của BCH Đảng bộ tỉnh, khóa XVI về tăng cường sự lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng- an ninh trong tình hình mới.

    Dự hội nghị ở tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Thanh - UVBCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Phó trưởng đoàn chỉ đạo kiểm tra, giám sát của BTV Tỉnh ủy tại huyện Cẩm Xuyên; đại diện các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh. Ở huyện có các đồng chí thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ, các đồng chí trong BTV huyện ủy, các ban xây dựng Đảng. Ở xã, thị trấn có các đồng chí bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã.

 

     Xác định được công tác quốc phòng- an ninh là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên, ngay sau khi có Nghị quyết 05 của BCH Đảng bộ tỉnh, khóa XVI đã được huyện ủy Cẩm Xuyên quán triệt, phổ biến đến cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp Nhân Dân; ban hành hàng loạt các văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch hành động.  Trong 10 năm qua huyện đã tổ chức thành công hai cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, 8 cuộc diễn tập chỉ huy tham mưu trên bản đồ; các cuộc diễn tập PCLB- TKCN, phòng chống cháy rừng. Công tác chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ- sẵn sàng chiến đấu đạt kết quả tốt. Huyện ủy Cẩm Xuyên đã chỉ đạo quán triệt thực hiện nghiêm túc trong cán bộ, chiến sỹ NQ Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, NQ Trung ương 4 khóa XII “tăng cường công tác xây dựng Đảng ngăn chặn, đẩy lùi suy thóa về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ bộ”.

     Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 05, nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể đội ngũ, cán bộ, Đảng viên và Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, an ninh được nâng lên. Những vấn đề nảy sinh ở cơ sở như giải phóng mặt bằng; sự cố môi trường biển và nhiều vấn đề phức tạp khác trên địa bàn đã được giải quyết ổn định, đảm bảo các sự kiện lớn như bầu cử Quốc hội , HĐND các cấp; đại hội Đảng; phát triển kinh tế- xã hội, đời sống nhân dân được nâng lên.

     Trên cơ sở những kết quả đã đạt được hội nghị đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế tồn tại và rút ra bài học kinh nghiệm trong qúa trình triển khai thực hiện NQ 05 của BCH Đảng bộ tỉnh, khóa XVI về tăng cường sự lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng- an ninh trong tình hình mới. Đồng thời đề ra nhiệm vụ trong thời gian tới để Nghị quyết được triển khai thực hiện đạt kết quả cao hơn.

 


Đồng chí Nguyễn Văn Thanh - UVBCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh,
Phó trưởng đoàn chỉ đạo kiểm tra, giám sát của  BTV Tỉnh ủy  tại huyện Cẩm Xuyên
phát biểu ghi nhận và đánh giá cao nhừng kết quả mà huyện Cẩm Xuyên đã đạt được thực hiện NQ 05

 

      Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Thanh - UVBCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Phó trưởng đoàn chỉ đạo kiểm tra, giám sát của  BTV Tỉnh ủy  tại huyện Cẩm Xuyên đã biểu dương, ghi nhận những kết quả huyện Cẩm Xuyên đã đạt được trong 10 năm thực hiện NQ 05 của BCH Đảng bộ tỉnh, khóa XVI về tăng cường sự lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng- an ninh trong tình hình mới. Đồng chí Chủ tịch LĐLĐ tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong thời gian tới trong đó: tăng cường quán triệt, phổ biến và tổ chức hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng- an ninh; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh cho cán bộ, chiến sỹ và quần chúng nhân dân; đề cao vai trò trách nhiệm cấp ủy chính quyền, hệ thống  chính trị trong bảo vệ quốc phòng- an ninh; tiếp tục xây dựng cụm an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu; chăm lo xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện triển khai tốt NQ Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

 


Đồng chí Đặng Quốc Cương - UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện
trao giấy khen của BCH Đảng bộ huyện cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện NQ 05 của BCH Đảng bộ Tỉnh

 

    Tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện NQ 05 của BCH Đảng bộ tỉnh, khóa XVI về tăng cường sự lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng- an ninh trong tình hình mới, BCH Đảng bộ huyện  Cẩm Xuyên đã khen thưởng cho 8 tập thể và 10 cá nhân.

     Kết luận hội nghị đồng chí Đặng Quốc Cương -  UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ thời gian tới: huyện Cẩm Xuyên tiếp tục quan tâm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nắm chắc tình hình từ cơ sở  đảm bảo tốt các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội đây là việc làm thường xuyên ; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phát huy vai trò của khối mặt trận TQ, công tác  phối hợp liên tịch giữa các ban ngành, đoàn thể. Đồng chí bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cũng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt thực hiện tốt công tác chăm sóc lúa, rau màu vụ xuân làm tốt công tác phòng trừ dịch bệnh; tiếp tục làm tốt công tác đền bù chi trả cho người dân; ra quân đồng loạt làm giao thông thủy lợi nội đồng; chỉ đạo quyết liệt chương trình MTQG xây dựng NTM.   

 

Hoài Thương- Minh Sơn