huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Bổ sung, thay thế 7 xã đăng ký đạt chuẩn NTM kiểu mẫu

02-19-2017

 Theo Quyết định số 428/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung, thay thế danh sách các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2016 - 2020 của UBND tỉnh, có 6 xã được bổ sung và 1 xã thay thế.

 

   bo sung thay the 7 xa dang ky dat chuan ntm kieu mau

Đường làng, ngõ xóm kiểu mẫu ở thôn Yên Mỹ, xã Cẩm Yên
 

      Những xã được bổ sung đợt này gồm: Đức Yên (huyện Đức Thọ), Tiên Điền (huyện Nghi Xuân), Thạch Hạ (thành phố Hà Tĩnh), Thạch Liên (huyện Thạch Hà), Đức Hương (huyện Vũ Quang), Khánh Lộc (huyện Can Lộc).

     Xã Cẩm Yên (huyện Cẩm Xuyên) thay thế xã Cẩm Quang (huyện Cẩm Xuyên).

    Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện của các địa phương.

   Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, Ủy ban nhân dân các huyện: Đức Thọ, Nghi Xuân, Thạch Hà, Vũ Quang, Cẩm Xuyên và thành phố Hà Tĩnh các bố trí nguồn lực và tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các xã.

   Theo tổng hợp của Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh, đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 18 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2016-2020.

     Các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu phải là xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và để công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu phải hoàn thành 6 tiêu chí đạt chuẩn theo quy định tại Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh quy định chỉ tiêu các nội dung trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Theo: baohatinh.vn