huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Cẩm Huy tổng kết chương trình xây dựng Quốc gia năm 2016; Triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2017

01-23-2017

     Xã Cẩm Huy vừa tổ chức hội nghị tổng kết chương trình xây dựng Quốc gia năm 2016, triển khai nhiệm vụ giải  pháp năm 2017. Dự và chỉ đạo hội nghị ở tỉnh có đồng chí Trần Huy Oánh - Chánh VPĐPNTM tỉnh, ở huyện có đồng chí Đặng Quốc Cương - UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí trong BTV huyện ủy.

 


 

     Năm 2016 xã Cẩm Huy đã về đích xây dựng NTM. Bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, cơ sở vật chất hạ tầng ngày càng khang trang, thu nhập người dân được nâng cao, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong xây dựng NTM. Trong năm:  xã đã thành lập mới được 5 mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả, nâng tổng số mô hình xã thành lập từ năm 2011 đến nay lên 5 mô hình lớn, 5 mô hình vừa và 17 mô hình nhỏ; xã đã  xây mới 1 nhà văn hóa thôn và nâng cấp tu sửa 6 nhà văn hóa khác, duy tu và xây mới nhiều tuyến đường bê tông; xây mới nhà đa năng trường tiểu học, nhà học 2 tầng trường mầm non; toàn xã đã xây dựng được 1 thôn đạt khu dân cư kiểu mẫu và 6 thôn còn lại đạt trên 50% so với bộ tiêu chí. Trong năm kết quả huy động và sử dụng nguồn vốn trên 20 tỷ đồng trong đó, sự đóng góp nhân dân trên 8 tỷ đồng xây dựng NTM.

     Trên cơ sở những kết quả đạt được, hội nghị đã chỉ ra những hạn chế tồn tại và đưa ra mục tiêu nhiệm vụ năm 2017. Trong đó trong tâm xã Cẩm Huy quyết tâm giữ vững và cùng cố, phát triển 19 tiêu chí đã đạt;  xây dựng từ 1-2 thôn đạt khu dân cư kiểu mẫu, các thôn còn lại đạt 70% so với yêu cầu. Để thực hiện mục tiêu đó xã sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và có giải pháp cụ thể cho từng nhóm tiêu chí.

 


Đồng chí  Đặng Quốc Cương - UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện,
phát biểu đã ghi nhận, chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Cẩm Huy đã sáng tạo, đoàn kết, nổ lực 
xây dựng xã nhà đạt chuẩn NTM...

 

     Phát biểu tại hội nghị đồng chí Đặng Quốc Cương - UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của xã Cẩm Huy đã đạt được. Đồng chí khẳng định về đích NTM trong năm 2016 là sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, nhân dân, cả hệ thống chính trị. Thể hiện sức mạnh của lòng dân, sự đồng sức đồng lòng trong nhân dân . Đồng thời đồng chí  Bí thư huyện ủy cũng yêu cầu xã phải cũng cố vững chắc các tiêu chí NTM; phấn đấu trong năm 2017 trở thành xã NTM kiểu mẫu và phấn đấu đạt danh hiệu anh hùng trong thời kỳ đổi mới.  

 

Cắt 

 Đồng chí Trần Huy Oánh - Chánh VPĐPNTM tỉnh;
đồng chí Đặng Quốc Cương - UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện
 tặng hoa chúc mừng Đảng bộ và nhân dân xã Cẩm Huy đã về đích NTM trong năm 2016. 

 

     Để ghi nhận những kết quả đạt được xã Cẩm huy đã khen thưởng chó 1 tập thể  và 18 cá nhân đã có thành tích cao trong xây dựng NTM.

 

Hoài Thương- Minh Sơn