huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Hoạt động các Đoàn thể

Hội người cao tuổi triển khai nhiệm vụ năm 2017

01-21-2017

      Hội người cao tuổi huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Dự hội nghị ở tỉnh có đại diện lãnh đạo Hội người cao tuổi tỉnh. Ở huyện có đồng chí Nguyễn Thị Bảo Ngọc – UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện. Các đồng chí là chủ tịch, phó chủ tịch Hội 27 xã, thị trấn trên địa bàn tham dự.

 


 

      Năm 2016, hoạt động của Hội Người cao tuổi các cấp đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận: Công tác phát triển hội viên được quan tâm thực hiện, đến nay trong toàn huyện có 27 tổ chức Hội cơ sở, trong năm đã vận động và kết nạp hơn 1000 hội viên vào sinh hoạt tổ chức, đến nay toàn huyện có trên 20 ngìn hội viên đưa tỷ lệ tập hợp NCT vào sinh hoạt tổ chức hội đạt tỷ lệ 93,7%. Cùng với đó, công tác chăm sóc sức khỏe cho NCT được quan tâm; Công tác chúc thọ được duy trì; Thực hiện nghiêm các chế độ chính sách đối với NCT  thuộc đối tượng người có công với cách mạng, NCT thuộc diện bảo trợ xã hội. Đặc biệt, trong lĩnh vực xây dựng NTM bản thân NCT gương mẫu chấp hành đồng thời tuyên truyền vận động con cháu,  người thân hiến 27 ngìn m2 đất, dời dọn cây cối, tường rào để giải tỏa mặt bằng xây dựng đường GTNT, tham gia gần 19 ngìn ngày công, đóng góp tiền của, đăng ký xây dựng vườn mẫu…

      Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2016, năm 2017 tiếp tục xây dựng Hội NCT vững mạnh về chính trị , tư tưởng và tổ chức; đẩy mạnh xã hội hóa trong các lĩnh vực hoạt động, tập trung xây dựng hội cơ sở. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước “ Tuổi cao – Gương sáng”; Phấn đấu 100% cán bộ Hội NCT các cấp được tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ công tác Hội…

 


Đồng chí Nguyễn Thị Bảo Ngọc - UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện
phát biểu ghi nhận chúc mừng những kết quả đạt được của Hội người cao tuổi huyện

 

      Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Bảo Ngọc – UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện cũng đã biểu dương những kết quả Hội NCT huyện Cẩm Xuyên đã đạt được trong năm qua. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới Hội NCT tuổi các cấp làm tốt hơn nữa trong công tác chăm sóc sức khỏe, mừng thọ cho NCT; Luôn luôn phát huy tinh thần gương mẫu trong thôn xóm, vai trò người cao tuổi trong xây dựng NTM, góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt tuyên truyền vận động người dân vùng ven biển hiểu được chính sách trong việc đền bù do sự cố môi trường; Khắc phục những tồn tại về chế độ, chi trả phụ cấp tại các chi hội …

 


 


 


Các đồng chí lãnh đạo Hội người cao tuổi Tỉnh; Lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên tặng bằng khen, giấy khen
của các cấp cho các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong phong trào " Tuổi cao - Gương sáng" năm 2016

 

     Năm 2016 Hội người cao tuổi huyện Cẩm Xuyên đã được TW Hội người cao tuổi Việt Nam tặng Bằng khen  cho 2 tập thể, 2 cá nhân; Hội người cao tuổi Tỉnh tặng Bằng khen cho 6 tập thể, 6 cá nhân; UBND huyện Cẩm Xuyên cho 6 tập thể, 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2016. Hội người cao tuổi huyện Cẩm Xuyêncũng trao giấy khen  cho 9 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “ Tuổi cao – Gương sáng” năm 2016.

 

                                                                   Minh Sơn – Thanh Huyền