huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

An ninh - Quốc phòng

Ký kết phối hợp thực hiện nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng năm 2017

01-18-2017

        Ban chỉ huy quân sự huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức hội nghị ký kết phối hợp thực hiện nhiệm vụ Quân sự, quốc phòng năm 2017 với các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Long - UVBTV, Trưởng ban Dân vận huyện ủy. Các đồng chí Trần Văn Hồng - UVBTV huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện và đồng chí Nguyễn Quốc Lựu - UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ huyện chủ trì hội nghị.

 


 

       Tại hội nghị các cơ quan ban ngành đoàn thể đã nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ QS - QP năm 2016. Trên cơ sở tình hình nhiệm vụ QS - QP trong tình hình mới, hội nghị đã thảo luận góp ý bổ sung, khắc phục những khó khăn hạn chế trong quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ QS - QP trong thời gian qua đồng thời đề ra các mục tiêu giải pháp phù hợp và tiến hành ký kết phối hợp thực hiện nhiệm vụ QS – QP năm 2017.

 


 


Các đơn vị ký kết phối hợp thực hiện nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng năm 2017
 

      Với các nội dung ký kết trong đó gồm 6 nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu. Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho Cán bộ chiến sỹ, CBCNVC và toàn thể nhân dân nhận thức sâu sắc về 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, nhiệm vụ QS – QP năm 2017; Phối hợp nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn các âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị ngay từ cơ sở không để xẩy ra điểm nóng; Tập trung xây dựng nền QPTD gắn với thế trận ANND, xây dựng khu vực phòng thủ, nâng cao chất lượng xây dựng cơ sở xã thị trấn VMTD, cum ATLC - SSCĐ đi vào chiều sâu; Phối hợp xây dựng cũng cố lực lượng DQTV, DBĐV đủ số lượng đảm bảo chất lượng; Phối hợp thực hiện công tác giao quân, hoàn thành 100% chỉ tiêu năm 2017, đón và tạo việc làm cho quân nhân hoàn thành NVQS trở về địa phương; Phối hợp triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội, đẩy mạnh phong trào “ Đền ơn đáp nghĩa” chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho gia đình chính sách, xây dựng NTM.

     Trên cơ sở nội dung ký kết phối hợp thực hiện Ban CHQS huyện và các đơn vị sẽ xây dựng chương trình thực hiện ở cấp mình sát với yêu cầu nhiệm vụ để phối hợp thực hiện có hiệu quả cao nhất góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QS - QP của huyện nhà trong năm 2017.

 

                                                                                                       Ngọc Long