huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Hội nghị tổng kết phát triển kinh tế tập thể năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017

01-16-2017

       Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể  huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác phát triển kinh tế tập thể (KTTT) năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Hà Văn Bình – Phó bí thư thường trực huyện ủy, trưởng ban chỉ đạo, đồng chí Bùi Quang Mai – Phó chủ tịch UBND huyện.

 


Hội nghị tổng kết phát triển kinh tế tập thể năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017

 

      Năm 2016, tình hình phát triển kinh tế gặp nhiều khó khăn, thách thức do điều kiện thắt chặt nguồn vốn đầu tư công. Nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh ủy, HĐND, UBND, các sở, ban, ngành, đoàn thể và liên minh HTX, sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể từ huyện đến cơ sở nên kinh tế tập thể huyện Cẩm Xuyên tiếp tục có bước phát triển khá cả về số lượng và chất lượng, từng bước khẳng định vai trò, vị trí của KTTT mà nòng cốt là các HTX trong phát triển KT – XH và trong xây dựng NTM tại địa phương. Đến nay toàn huyện có 148 HTX đang hoạt động và 860 THT. Hầu hết các THT trên địa bàn huyện đều hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, chủ yếu là các THT nuôi trồng khai thác thủy hải sản, THT cơ giới hóa nông nghiệp, nhiều THT xã có mô hình liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp. Doanh thu năm 2016 của các HTX, THT đạt 124 tỷ đồng tăng 11% so với năm 2015, trong đó lợi nhuận của các HTX, THT đạt gần 10 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2015, tạo việc làm thường xuyên cho gần 2000 thành viên HTX, THT và thu hút hơn 1000 lao động thời vụ với thu nhập bình quân đạt 2,5 triệu đồng/người/tháng. Qua hoạt động, các THT đã giúp nhau vay vốn, đưa tiến bộ KHKT vào áp dụng sản xuất kinh doanh, tạo tiền đề làm ăn mới, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo cho các hộ thành viên, đảm bảo an sinh xã hội.

      Năm 2017 Ban chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt các chính sách cho KTTT trong quá trình xây dựng và phát triển, nhất là chính sách hỗ trợ tiếp thị và mở rộng thị trường; Tập trung thực hiện các biện pháp cải thiện môi trường kinh doanh, tháo gỡ khó khăn; Tăng cường công tác quản lý nhà nước  về KTTT; Tiếp tục tập trung tuyên truyền tốt Luật HTX, các chính sách về phát triển KTTT đến các cán bộ, nhân dân ở các thôn, xã trên địa bàn toàn huyện…

     Tại hội nghị ý kiến của các đại biểu cũng xoay quanh các vấn đề: Hoạt động của các THT, HTX, Quỹ Tín dụng trên địa bàn huyện hiệu quả chiếm tỷ lệ chưa cao. Phần lớn các HTX, THT có quy mô nhỏ, hoạt động sản xuất kinh doanh còn manh mún, chậm khắc phục tình trạng khó khăn…  Đặc biệt, do sự cố môi trường biển xảy ra trong năm 2016 đã ảnh hưởng đến tình hình khai thác, nuôi trồng thủy, hải sản của các đơn vị, đời sống của ngư dân gặp nhiều khó khăn; nợ xấu tăng...

 


Đồng chí Hà Văn Bình - Phó bí thư thường trực Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị
 

     Kết luận hội nghị đồng chí Hà Văn Bình – Phó bí thư thường trực huyện ủy, trưởng ban chỉ đạo phát triển KTTT huyện nhấn mạnh: Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo Phát triển KTTT huyện cần kiện toàn bộ máy; tích cực tham mưu cho UBND huyện cụ thể hóa các chính sách phát triển KTTT như ưu đãi, hỗ trợ vốn đầu tư, lao động, tín dụng, đất đai...; thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển HTX; tăng cường kiểm tra kết quả thực hiện chuyển đổi các HTX theo Luật HTX năm 2012, đồng thời tổ chức khảo sát về KTTT trên địa bàn toàn huyện;  xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với sản xuất tiêu thụ sản phẩm cho thành viên HTX; thành lập mới HTX đạt tiêu chuẩn ở những địa bàn có điều kiện, đặc biệt khuyến khích các HTX xây dựng về nông thôn...

         

                                                                   Ngọc Long – Thanh Huyền