huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Hoạt động các Đoàn thể

LĐLĐ huyện Cẩm Xuyên nhiều kết quả nổi bật trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

01-15-2017

       Chiều ngày 12/1/2017, LĐLĐ huyện Cẩm Xuyên đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Dự hội nghị có đại diện Ban tuyên giáo, Văn phòng LĐLĐ Tỉnh; Ở huyện có đồng chí Hà Văn Bình - Phó bí thư thường trực huyện ủy; đồng chí Nguyễn Thanh Long - UVBTV, Trưởng ban dân vận huyện ủy; đồng chí Nguyễn Quốc Lựu - UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ huyện.

 


LĐLĐ huyện Cẩm Xuyên tổng kết hoạt động công đoàn năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017
 

      Trong năm 2016, LĐLĐ huyện Cẩm Xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động CNVCLĐ thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của địa phương, cơ quan, đơn vị, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Thực hiện chức năng tham gia quản lý, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. LĐLĐ huyện đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách của người lao động; 100% cơ quan hành chính, sự nghiệp, 8/14 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đã tổ chức hội nghị CBCCVC, hội nghị người lao động và ký kết thỏa ước lao động tập thể. Bên cạnh đó, các CĐCS cũng đã phối hợp thực hiện tốt việc tổ chức khảo sát, nắm tình hình tại 12 doanh nghiệp và 43 đối tượng được thụ hưởng chính sách. LĐLĐ huyện cũng đã đẩy mạnh các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, đã tổ chức tặng, vận động các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp tặng hàng trăm suất quà trị giá hàng tỷ đồng cho ĐVCĐ có hoàn cảnh khó khăn, nhân dân các vùng bị thiệt hại do mưa lụt, ngư dân bị thiệt hại do sự cố môi trường.  Trong đó đã tổ chức thăm hỏi, trợ cấp 403 suất quà trị giá gần 150 triệu đồng cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ xây dựng 10 nhà mái ấm công đoàn với tổng trị giá 120 triệu đồng…Thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cấp công đoàn đã  tổ chức nhiều phong trào thi đua, hướng vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, địa phương, đơn vị. Nhiều phong trào thi đua, mang lại kết quả to lớn, trọng tâm là phong trào thi đua “ lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “ phát huy sáng kiến, cải tiến kỷ thuật”, phong trào xây dựng công sở văn minh, gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng “ người cán bộ công chức, viên chức, trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” được các cấp công đoàn triển khai có hiêu quả, góp phần cải cách hành chính.

      Trong phong trào thi đua “ phục vụ sự nghiệp CNH- HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn” xây dựng NTM, được các tổ chức công đoàn tham gia tích cực, đoàn viên công đoàn đã tích cực, gương mẫu đi đầu trong phong trào hiến đất, giải tỏa hành lang giao thông, chỉnh trang vườn hộ, xây dựng vườn mẩu cho thu nhập cao.... Trong năm 2016 phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn đạt kết quả cao. Trong năm đã thành lập được 3 công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp, kết nạp mới 474 đoàn viên; các phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà gắn với phong trào thi đua “phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”...
 


Đại diện các Công đoàn cơ sở ký kết thi đua năm 2017
 

          Bên cạnh những kết quả đạt được, tại hội nghị cũng chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Từ đó đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2017, trong đó đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quan tâm chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ. Tích cực tham gia quản lý, giám sát, phản biện xã hôi, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh. Tuyên truyền và triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng và công đoàn các cấp. Tăng cường công tác vận động nữ CNVCLĐ. Thực hiện cải cách hành chính và đẩy mạnh toàn diện các hoạt động góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội huyện nhà.

 


LĐLĐ huyện Cẩm Xuyên đóng nhận cờ tặng cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam vì có thành tích xuất sắc
trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2016

 


.. Và Bằng khen của UBND Tỉnh cũng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

 


Có nhiều tập thể, cá nhân ở các CĐCS đã được các cấp khen thưởng 

 

          Với những kết quả đạt được trong năm 2016, LĐLĐ huyện Cẩm Xuyên đã được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2016. UBND Tỉnh cũng đã tặng bằng khen cho LĐLĐ huyện Cẩm Xuyên vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. LĐLĐ Tỉnh cũng đã tặng bằng khen cho 6 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn; LĐLĐ trao tặng bằng khen 2 giỏi cho 2 tập thể và 5 cá nhân. Bên cạnh đó UBND huyện và LĐLĐ huyện cũng đã trao tặng giấy khen cho nhiều tập thể và cá nhân khác có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

 

                                                          Hồng Phượng - Minh Sơn