huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

An ninh - Quốc phòng

Cẩm Xuyên tổng kết công tác QP-AN năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017

01-12-2017

      Huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác QP-AN năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.

      Dự hội nghị ở tỉnh có đồng chí Phan Cao Thanh, UVBTV- Trưởng ban dân vận tỉnh ủy, Trưởng đoàn chỉ đạo,  kiểm tra, giám sát của BTV tỉnh ủy tại huyện Cẩm Xuyên, đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh; Công an tỉnh. Ở huyện có đồng chí Đặng Quốc Cương - UVBCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí trong thường trực HĐND, UBMTTQ huyện, các đồng chí trong BTV huyện ủy. Các đồng chí Phạm Đăng Nhật - Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Trần Văn Hồng - UVBTV huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện và đồng chí Trần Vĩnh Thành- UVBTV huyện ủy, Trưởng công an huyện đã chủ trì hội nghị.

 


 

      Năm 2016 công tác Quốc phòng- An ninh của huyện Cẩm Xuyên đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trên mọi mặt : Chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chỉ thị, NQ của cấp ủy các cấp về thực hiện nhiệm vụ QP-AN;  Công tác giáo dục QP-AN cho cán bộ, Đảng viên và nhân dân có nhiều đổi mới và đưa lại hiệu quả thiết thực. Bên cạnh đó trong năm 2016 huyện Cẩm xuyên đã thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và đảm bảo an ninh trật tự;  công tác xây dựng khu vực phòng thủ, sơ sở an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; công tác huấn luyện diễn tập, bồi dưỡng nghiệp vụ, thực hiện chính sách hậu phương quân đội, công an. Lực lượng vũ trang huyện Cẩm Xuyên được xây dựng vững mạnh về chinh trị, tư tưởng và tổ chức là lực lượng tin cậy trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân  ngày càng vững chắc đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

     Trên cơ sở những kết quả đạt được, tại hội nghị đã  thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại và đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong năm 2017.

 


Đồng chí Phan Cao Thanh - UVBTV, Trưởng ban dân vận Tỉnh ủy,
Trưởng đoàn chỉ đạo,  kiểm tra, giám sát của BTV Tỉnh ủy tại huyện Cẩm Xuyên
phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác quốc phòng - an ninh năm 2016

 

     Phát biểu tại hội nghị đồng chí Phan Cao Thanh - UVBTV, Trưởng ban dân vận Tỉnh ủy, Trưởng đoàn chỉ đạo,  kiểm tra, giám sát của BTV Tỉnh ủy tại huyện Cẩm Xuyên đã khẳng định: Năm 2016 là năm đặc biệt khó khăn, nhưng công tác đảm bảo an ninh trật tự của huyện được giữ vững góp phần quan trọng thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện. Đồng thời đồng chí cũng nhấn mạnh một số nội dung thời gian tới huyện cần quan tâm thực hiện: Thực hiện tốt công tác bồi thường sự cố môi trưởng biển; quan tâm xây dựng NTM đạt nhiều kết quả; phối hợp với cấp ủy chính quyền các cấp và lực lượng, quân sự, công an, biên phòng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội ; thu hút các nhà đầu tư vào phát triển kinh tế gắn với công tác bảo vệ AN-QP và vấn đề môi trường; đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trong dịp trước trong và sau tết Nguyên Đán.

 

      
Đồng chí Phạm Đăng Nhật - Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị
 

     Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Phạm Đăng Nhật - Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phan Cao Thanh – UVBTV, Trưởng ban dân vận tỉnh ủy, Trưởng đoàn chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của BTV Tỉnh ủy tại huyện Cẩm Xuyên. Bên cạnh đó đồng chí cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ giải pháp  trong tâm trong thời gian tới: Tiếp tục nêu cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác QP-AN, làm cho mỗi cán bộ Đảng viên, quần chúng nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về công tác QP-AN;  Duy trì chế độ sẵn sàng chiến đấu, chủ động giải quyết tốt các tình huống, giữ vững ổn định từ cơ sở.  Đồng chí  Chủ tịch UBND huyện cũng yêu cầu thời gian này khi tết Nguyên đán đang đến dần phải tăng cường đảm bảo công tác an ninh, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông trước trong và sau tết để nhân dân vui tết, đón  xuân  an toàn, lành mạnh, hạnh phúc.

 


Có 23 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng - an ninh năm 2017 đã được khen thưởng
 

     Với những thành tích đã đạt được, tại hội nghị tổng kết công tác QP-AN năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017, UBND huyện Cẩm Xuyên đã khen thưởng cho 23 tập thể và 22 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác QP-AN.

 

Hoài Thương- Minh Sơn