huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Cẩm Xuyên tổng kết tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016.

01-09-2017

     Huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức hội nghị tổng kết điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Chi cụ thống kê Tỉnh; ở huyện có đồng chí Lưu Thị Tâm - Phó chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Trần Hữu Duyệt - Phó chủ tịch UBND huyện.

 


Hội nghị tổng kết điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

 

       Thực hiện cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016, huyện Cẩm Xuyên và các xã, thị trấn đã thành lập BCĐ, tổ giúp việc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở về mục đích, ý nghĩa của cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp, thủy sản. Bên cạnh đó, huyện cũng tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho gần 500 người gồm BCĐ huyện và các xã, thị trấn, các điều tra viên. Kịp thời cấp phát tài liệu, phiếu điều tra cho các xã, thị trấn. Việc triển khai thu thập thông tin tại địa bàn được tổ chức chặt chẽ, đúng kế hoạch, quy trình và  tiến độ điều tra, nhờ vậy chất lượng các loại phiếu điều tra nghiệm thu đạt kết quả tốt, tổng hợp nhanh chính xác, hệ thống các báo cáo đầy đủ. Qua kết quả tổng hợp nhanh, toàn huyện đã tiến hành điều tra nông nghiệp, nông thôn và thủy sản 40.363 hộ; điều tra 44 trang trại theo thông tư số 27 ngày 13/4/2011 của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn; kết quả điều tra phiếu xã, phiếu hộ mẫu đạt kết quả cao.

 


Lãnh đạo Cục Thống Kê Hà Tĩnh trao giấy khen cho các tập thể

 


Các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND huyện trao giấy khen cho 21 cá nhân xuất sắc

 

       Cuộc tổng điều tra đã phản ánh đúng thực trạng về tình hình nông  nghiệp, nông dân và nông thôn, phục vụ việc đánh giá và xây dựng kế hoạch, hoạch định chính sách và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

      Với những kết quả đạt được, tại hội nghị  đã có 6 tập thể và 21 cá nhân được Cục thống kê Hà Tĩnh tặng giấy khen vì đã có thành tích đóng góp vào thành công cuộc tổng điều tra.

 

                                                          Hồng Phượng - Đình Tuấn