huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Đoàn kiểm tra NTM huyện đánh giá kết quả xây dựng NTM tại xã Cẩm Phúc

11-21-2016

    Đoàn công tác kiểm tra NTM huyện vừa có buổi làm việc với xã Cẩm Phúc để đánh giá kết quả xây dựng NTM thời gian qua. Dự buổi làm việc có đồng chí Phạm Văn Thắng – UVBTV, Phó chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Quốc Lựu – UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong văn phòng NTM huyện, đại diện các ban, ngành phụ trách từng tiêu chí.

 


Các đồng chí lãnh đạo ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện kiểm tra hệ thống kênh mương

 

    Tại buổi làm viêc xã Cẩm Phúc đã có báo cáo cụ thể kết quả xây dựng NTM trong 10 tháng đầu năm. Theo đó hầu như các tiêu chí đã đạt, có nhiều tiêu chí đạt kết quả khá cao trên 80% kế hoạch như: Quy hoạch, điện, nhà ở dân cư, trường học. Tuy nhiên theo đánh giá của đoàn kiểm tra thì vẫn còn một số tiêu chí chưa đạt: Y tế, giao thông thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường, thu nhập. Trong thời gian tới xã tiếp tục đẩy mạnh trong công tác xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, các công trình hạ tầng nông thôn.

 


Xây dựng hệ thống mương thoát nước khu dân cư

 

    Tiếp tục tập trung đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức để nhân dân hiểu được mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng NTM, tổ chức biểu dương, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tổ chức điển hình trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM để khơi dậy tính tự giác, sáng tạo của mọi tầng lớp nhân dân, cơ quan, tổ chức doanh nghiệp.

 


Cẩm Phúc cần nỗ lực nhiều hơn nữa để đạt hết các tiêu chí NTM trong thời gian tới

 

    Tại buôi làm việc đại diện các phòng, ban ngành, cán bộ phụ trách từng tiêu chí trong xây dựng NTM đã đó nhiều ý kiến, giải quyết những vướng mắc, hạn chế và hướng khắc phục, đồng thời đề nghị xã thời gian tới cần quyết tâm thực hiện tập trung cao hơn nữa cho từng tiêu chí chưa đạt. Về phía cán bộ phụ trách chuyên môn sẽ nỗ lực hết sức để giúp đỡ xã sớm hoàn thành các tiêu chí để về đích trong năm 2016.

    Phát biểu kết luận buổi làm việc đồng chí Phạm Văn Thắng – UVBTV, phó chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận sự nỗ lực, vào cuộc một cách tập trung của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân xã Cẩm Phúc trong xây dựng NTM thời gian qua. Đồng thời đồng chí yêu cầu xã Cẩm phúc cần có bước bứt phá mạnh hơn nữa trong xây dựng NTM, tập trung quyết liệt cả hệ thống chính trị, nêu cao vai trò của cán bộ, đảng viên đi trước để nhân dân học tập theo sau. Xã cần bám sát kế hoạch thực hiện cho từng tiêu chí, phấn đấu đến cuối năm hoàn thành bộ tiêu chí, trở thành xã NTM trong năm 2016.

Hoài Thương - Minh Sơn