huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Hoạt động các Đoàn thể

Hội Đồng đội huyện Cẩm Xuyên: Hoàn thành công tác tổ chức Đại hội Liên đội năm học 2016 - 2017.

10-26-2016

      Hội đồng Đội huyện Cẩm Xuyên vừa chỉ đạo 44/44 Liên đội các trường Tiểu học và THCS trong toàn huyện hoàn thành việc tổ chức Đại hội Liên đội năm học 2016 - 2017.

     Năm học vừa qua Liên đội các trường học đã làm tốt chương trình phát thanh măng non; các phong trào thi đua học tốt, phong trào vở sạch chữ đẹp tiếp tục được đẩy mạnh, phong trào "Giúp nhau cùng học tập tốt”"Đôi bạn cùng tiến", phong trào “Xanh – Sạch - Đẹp”, phong trào "Đàn gà Khăn quàng đỏ", "Kế hoạch nhỏ"… được các em tích cực hưởng ứng. Cũng trong thời gian đầu năm học mới, Hội đồng Đội huyện chỉ đạo các Liên đội tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giáo dục truyền thống, tình yêu quê hương, đất nước, các hoạt động ngoài giờ lên lớp cho các em học sinh như tổ chức các chương trình : “ Mái trường mến yêu” ,“ Chúng em với biển đảo quê hương”,“ Chúng em với an toàn giao thông”, “ Tuyên truyền phòng chống tai nạn đuối nước... đồng thời tiếp tục triển khai hiệu quả các mô hình “Liên đội ba không”, “Đưa em tới trường”… và hưởng ửng tốt các phong trào thi đua do nhà trường và Hội đồng Đội huyện, phòng Giáo dục tổ chức.

 


 Có 44/44 Liên đội các trường Tiểu học và THCS trong toàn huyện
hoàn thành việc tổ chức Đại hội Liên đội năm học 2016 - 2017.

 

     Đại hội các Liên đội đã bầu ra các BCH Liên đội góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2016 - 2017, đưa phong trào Đội trên địa bàn huyện ngày một phát triển. Để kết quả hoạt động Đội trong năm học 2016 - 2017 đạt nhiều thành tích xuất sắc, Hội đồng Đội huyện tiếp tục theo dõi, quan tâm và chỉ đạo 44/44 BCH Liên đội trên toàn địa bàn quyết tâm thực hiện xuất sắc những chỉ tiêu cơ bản của Liên đội và Chủ đề năm học. 

 


Đại hội liên đội trường THCS Huy Nam Yên

 

    Việc tổ chức Đại hội Liên đội sẽ giúp các em Đội viên, thiếu niên, nhi đồng hiểu thêm ý nghĩa của Đại hội Liên đội và trách nhiệm, nghĩa vụ của mình; đề ra những mục tiêu cho Liên đội thực hiện và đi đầu trong phong trào, hoạt động Đội. Phong trào thiếu nhi trường học huyện Cẩm Xuyên nói chung trong năm học mới.

 

Phan Tiến

Huyện đoàn Cẩm Xuyên