huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

An ninh - Quốc phòng

Trung đoàn 841 hổ trợ xã Cẩm Huy xây dựng NTM

10-25-2016

      Để giúp xã Cẩm Huy trong việc xây dựng NTM,  Trung đoàn 841, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã ra quân phát quang, mở rộng các tuyến đường và chỉnh trang vườn hộ, xây dựng vườn mẫu, khu dân cư mẫu tại các thôn xóm trên địa bàn.

 


Trung đoàn 841 đã huy động 90 cán bộ, chiến sỹ giúp nhân dân xã Cẩm Huy
 phát quang mở rộng các tuyến đường GTNT theo tiêu chí NTM

 

    Trong thời gian 2 ngày Trung đoàn 841 đã huy động 90 cán bộ, chiến sỹ ra quân giúp nhân dân ở 7 đơn vị  thôn, xóm phát quang được hơn 1km các trục đường thôn, xóm và chặt bỏ các loại cây tạp, tháo dỡ  hàng trăm mét  tường rào để chỉnh trang vườn hộ, xây dựng vườn mẫu khu dân cư kiểu mẫu. Được biết trong thời gian qua Trung đoàn 841 đã huy động hàng trăm ngày công để giúp đỡ các xã xây dựng NTM đặc biệt là 3 xã đăng ký về đích NTM năm 2016.

 


Các hoạt động của cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 841 trong việc giúp đở nhân dân xây dựng NTM
nhằm gắn chắt thêm tình quân dân 

 

   Trong thời gian tới Trung đoàn 841 sẽ tiếp tục huy động lực lượng giúp đỡ bà con nhân dân trên địa bàn toàn huyện như làm đường bê tông, phá bỏ vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ; Xây dựng chỉnh trang Hội quán thôn trồng câu dọc các tuyến đường liên xã góp phần cùng với cấp ủy đảng chính quyền các xã hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng NTM.

 

Ngọc Long