huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin giáo dục

Khai mạc điểm “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”

02/10/2016

    UBND huyện Cẩm Xuyên, Phòng GD&ĐT huyện phối hợp UBND Cẩm Huy tổ chức khai mạc điểm “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2016 tại THCS Huy Nam Yên.

 


Khai mạc điểm “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2016 tại THCS Huy Nam Yên

 

    Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016 lần này được thực hiện với chủ đề “Phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số”  được diễn ra từ 2/10/2016 đến 10/10/2016. Trong tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời UBND xã Cẩm Huy sẽ hưởng ứng với nội dung hoạt động phong phú, đa dạng nhằm huy động sự hưởng ứng của mọi người dân trên địa bàn. Các ban ngành đoàn thể tiếp tục tuyên truyền, giới thiệu các nội dung liên quan, tổ chức các hoạt động, sinh hoạt tạo mọi điều kiện để động viên khích lệ phát triển văn hóa đọc trong toàn xã hội. Các trường phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, tổ chức cho học sinh các hoạt động ngoại khóa. Các tổ chức Chuyên môn, Công đoàn, Đoàn, Đội tổ chức tuyền truyền giới thiệu sách, báo tạp chí, các trang web, các diễn đàn bổ ích tạo điều kiện cho giáo viên học sinh. Tiếp tục có sự đầu tư CSVC, trang thiết bị, các loại sách tham khảo, hệ thống mạng, máy tính, trang web, trồng cây xanh cảnh quan nhằm xây dựng 1 thư viện liên kết Thư viện truyền thống – Thư viện điện tử - Thư viện xanh.

 


Trường THCS Huy Nam Yên trao tặng một số đầu sách cho thư viện thôn 7 xã Cẩm Huy

 

    Sau Tuần Lễ tiếp tục duy trì phát huy các hoạt động phong trào đã diễn ra. Tiếp tục xây dựng hoàn thiện kế hoạch và thực hiện có hiệu quả Đề án 281 của Chính phủ về Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng đến 2020”.

 

Đình Tuấn