huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng vườn mẫu, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu đảm bảo bền vững

09-30-2016

         UBND huyện vừa tổ chức hội nghị để bổ cứu công tác xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu năm 2016. Dự hội nghị ở tỉnh có đồng chí Phan Đồng - GĐ công ty CP tư vấn, trưởng ban xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu tỉnh. Ở huyện có đồng chí Đặng Quốc Cương – UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Trần Hữu Duyệt - Phó chủ tịch UBND huyện. Các đồng chí chủ tịch UBND, trưởng ban chỉ đạo khu dân cư mẫu, cán bộ chuyên trách NTM, bí thư chi bộ, thôn trưởng các thôn chọn làm điểm của các xã trong địa bàn toàn huyện tham dự.

  

          Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trong toàn huyện. Trong các tiêu chí về xây dựng NTM, đặc biệt là tiêu chí số 20 về xây dựng khu dân cư mẫu,vườn mẫu. Đến nay hầu hết các xã đã xây dựng ít nhất 1 khu dân cư kiểu mẫu trong đó có 7 xã về đích NTM đã xây dựng từ 2 khu dân cư kiểu mẫu trở lên có tính bền vững cao. Năm 2016 thực hiện xây dựng 60 vườn mẫu theo hỗ trợ của tỉnh, đến nay đã có xã Cẩm Quang, Cẩm Lộc và xã Cẩm Thạch đã hoàn thành phương án, dự toán.
         Các xã Cẩm Bình, Cẩm Quang, Cẩm Thạch và xã Cẩm Quan đạt kết quả khá. 7/15 xã đã vận động nhân dân xây được gần 3000m bồn để làm hàng rào xanh. Nhiều hộ đã tập trung để xóa bỏ vườn tạp, chỉnh trang nhà cửa, nâng cấp công trình vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi. Ở các thôn đã thành lập các câu lạc bộ nhà sạch, vườn đẹp do hội phụ nữ chỉ đạo và hoạt động có hiệu quả tiêu biểu như xã Cẩm Phúc, Cẩm Hưng...Để tập trung xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu các xã đã hỗ trợ các thôn, nhân dân với gần 200 ca máy múc, cưa xăng nhằm giải tỏa hành lang, phá bỏ cây tạp và quy hoạch lại vườn hộ, hỗ trợ gạch để xây bồn làm hàng rào xanh, hỗ trợ cọc bê tông để làm hàng rào thoáng...

 


 

          Tại hội nghị đại diện ban chỉ đạo xây dựng NTM các xã cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm, những cách làm hay, đạt hiệu quả cao trong xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu. Đồng thời cũng mong  muốn ban chỉ đạo xây dựng NTM của tỉnh, huyện tiếp tục hỗ trợ kinh phí để các xã sớm hoàn thành tiêu chí số 20 theo đúng tiến độ.

          Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Quốc Cương – UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong thời gian qua trong xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu, đồng thời đồng chí cũng nhấn mạnh một số nội dung trong thời gian tới: Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện tiếp tục hoàn thành lập phương án, dự toán xây dựng khu dân cư mẫu; Xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể những nội dung chủ yếu để tập trung thực hiện, trong đó ưu tiên xây bồn làm hàng rào xanh, giải phóng hành lang đường, đắp lề đường để trồng cây bóng mát, xóa bỏ vườn tạp các hộ, phát triển sản xuất trong vườn, làm rãnh thoát nước...

 


Đồng chí Đặng Quốc Cương - UVBCH Đảng bộ Tỉnh, bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện 
phát biểu: Tập trung chỉ đạo, hổ trợ, giúp đở các hộ gia đình, các thôn xây dựng vườn mẩu, khu dân cư mẩu 
đảm bảo phát triển bền vững, đúng kế hoạch đề ra

 

          Đồng chí bí thư huyện ủy cũng yêu cầu  Ban chỉ đạo NTM huyện, các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện tốt việc phân công cá nhân, tổ chức, các đoàn thể phụ trách từng nội dung cụ thể, từng tổ liên gia để vận động, hỗ trợ nhân dân thực hiện. Xây dựng phương án, phụ trách các vườn mẫu hoàn thành phương án, dự toán, đôn đốc, hỗ trợ các hộ đẩy nhanh tiến độ xây dựng vườn mẫu, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu đảm bảo phát triển bền vững.

                                                                  

Ngọc Long – Thanh Huyền