huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Cẩm Thành tiếp tục củng cố bền vững các tiêu chí NTM

09-23-2016

      Văn phòng điều phối thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả sau 2 năm về đích NTM của xã Cẩm Thành (2014 - 2016).

      Dự buổi làm việc ở tỉnh có đồng chí Trần Huy Oánh - Phó GĐ sở NN&PTNT, Chánh văn phòng điều phối NTM tỉnh, các đồng chí lãnh đạo các ban phòng chức năng của Sở NN&PTNT và Văn phòng điều phối NTM tỉnh. Ở huyện có đồng chí Trần Hữu Duyệt - Phó chủ tịch UBND huyện, Chánh văn phòng điều phối NTM huyện, Trưởng, phó các phòng, ban, nghành chuyên môn cấp huyện và Cấp ủy Đảng chính quyền các tổ chức ban nghành, đoàn thể xã Cẩm Thành cùng tham dự.
 

       Xã Cẩm Thành là 1 trong 3 xã đầu tiên của huyện Cẩm Xuyên về đích NTM năm 2014, sau gần 2 năm về đích NTM, xã tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện NTM đảm bảo bền vững các tiêu chí và  phấn đấu đạt xã NTM kiểu mẫu đến năm 2020. Mặc dầu trong quá trình thực hiện xây dựng, cũng cố, nâng cao các tiêu chí vẫn có những khó khăn, hạn chế nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức ban ngành đoàn thể cùng với sự đồng thuận nhất trí cao của toàn thể nhân dân trong toàn xã nên trong gần 2 năm thực hiện xã đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. 

 


 Cẩm Thành có 47 mô hình kinh tế cho thu nhập từ 100 đến 500 triệu/ năm
 

 Đến nay trên địa bàn xã có 5 doanh nghiệp, 5 THT, 47 mô hình kinh tế doanh thu hàng năm đạt 100 đến 500 triệu đồng; Tổng thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng/ năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 4,5%. 


Đoàn kiểm tra liên ngành đánh giá cao sự nổ lực của cán bộ, nhân dân xã Cẩm Thành
 trong củng cố và phát triển các tiêu chí NTM 

 

      Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tiêu chí chưa phát triển mạnh, còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc như Tiêu chí môi trường là do ý thức của người dân chưa cao trong việc xử lý rác thải hoặc xử lý mùi hôi thối trong chăn nuôi ; Tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu thì phần lớn là do yếu tố khách quan là chính hơn nữa tiêu chí này đòi hỏi phải có thời gian mới đạt chuẩn ...

     Thay mặt đoàn kiểm tra của tỉnh đồng chí Trần Huy Oánh - Phó giám đốc Sở NN&PTNT, Chánh văn phòng điều phối NTM tỉnh kết luận, trong 2 năm về đích NTM đến nay xã Cẩm Thành đã phấn đấu xây dựng và phát triển bền vững 17/20 tiêu chí, trong đó có nhiều tiêu chí phát triển rất bền vững như:Tiêu chí giáo dục; Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên; Hình thức tổ chức sản xuất; Tiêu chí nhà ở dân cư; Tiêu chí thủy lợi... Bên cạnh đó vẫn còn một số tiêu chí còn hạn chế đó là tiêu chí môi trường, tiêu chí giao thông và tiêu chí hệ thống chính trị.  Đồng chí Trần Huy Oánh - Phó giám đốc Sở NN&PTNT, Chánh văn phòng điều phối NTM tỉnh cũng mong muốn trong thời gian tới xã Cẩm Thành cần tiếp tục huy động các nguồn lực, phát huy nội lực trong nhân dân, quy chế dân chủ để tiếp tục củng cố và phát triển các tiêu chí NTM cao hơn nữa.

 

    

                                                                                                       Ngọc Long