huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Đoàn kiểm tra NTM huyện làm việc với xã Cẩm Phúc

09-15-2016

     Đoàn công tác kiểm tra nông thôn mới huyện do đồng chí Đặng Quốc Cương - UVBCH đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện vừa có buổi làm việc kiểm tra tiến độ xây dựng NTM tại xã Cẩm Phúc. Cùng đi có đồng chí Phạm Văn Thắng- UVBTV huyện uỷ, Phó chủ tịch thường trực HĐND huyện, các đồng chí đại diện các phòng, ban ngành cấp huyện.

 


Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND huyện kiểm tra tiến độ làm kênh mương tại xã Cẩm Phúc

 

    Tại buổi làm việc sau khi đi kiểm tra thực tế tiến độ xây dựng NTM tại các thôn xóm, UBND xã Cẩm Phúc đã có báo cáo cụ thể kết qủa xây dựng NTM trong 8 tháng đầu năm . Theo đó Cẩm Phúc đã đạt 7 tiêu chí : giáo dục, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, hộ nghèo, hình thức tổ chức sản xuất, an ninh trật tự xã hội, hệ thống chính trị xã hội,  bưu điện. Có nhiều tiêu chí đạt kết quả khá cao trên 70% kế hoạch như: quy hoạch, điện, nhà ở dân cư .  Thời gian tới xã tiếp tục tập trung vào các  giải pháp trọng tâm như: tiến hành múc rãnh thoát nước 3,4km, cấp phối đường nội đồng 6km , tiến hành bổ sung các phòng chức năng của nhà văn hoá xã, hoàn thiện nhà văn hoá thôn 2, thôn 3, thôn 4, thôn 5, trồng thêm cây xanh và nâng cấp chỉnh trang 5 khu thể thao thôn xóm . Về khu dân cư kiểu mẫu chú trọng trọng chỉ đạo tuyên truyền người dân sắp xếp lại nhà cửa, công trình phụ trợ , công trình chăn nuôi, xoá bỏ vườn tạp, phát triển kinh tế vườn.

    Tại buổi làm việc đã có nhiều ý kiến của các phòng, ban ngành cán bộ phụ trách từng tiêu chí xây dựng NTM đã ghi nhận những kết quả đạt được của cán bộ và nhân dân xã. Bên cạnh đó nhiều ý kiến cũng chỉ ra những hạn chế tồn tại và hướng khắc phục đề nghị xã thời gian tới cần quyết tâm thực hiện cố gắng tập trung cao hơn nữa cho từng tiêu chí, tiến độ thực hiện của  từng tiêu chí còn chậm so với khung kế hoạch như: thuỷ lợi, y tế. Về phía cán bộ phụ trách chuyên môn sẽ nỗ lực hết sức để giúp đỡ xã nhất là các tiêu chí liên quan đến hồ sơ, thủ tục.

 


Đồng chí Đặng Quốc Cương, UVBCH Đảng Bộ Tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện
kết luận tại buổi làm việc

 

     Kết luận buổi làm việc đồng chí Đặng Quốc Cương- UVBCH đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận sự nỗ lực, chuyển mình tích cực , sự vào cuộc tập trung của cấp uỷ, chính quyền và nhân dân xã Cẩm Phúc trong xây dựng NTM. Trong 8 tháng đầu năm, xã đã đạt nhiều kết quả, xuất hiện  nhiều  mô hình, điển hình kinh tế mới. Bên cạnh đó đồng chí Đặng Quốc Cương- UVBCH đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện cũng chỉ ra những hạn chế tồn tại. Đồng thời đồng chí bí thư huyện uỷ yêu cầu xã Cẩm Phúc cần có bước bức phá mạnh hơn trong xây dựng NTM, cần tập trung quyết liệt hơn nữa cả hệ thống chính trị xã hội trong xây dựng NTM, nêu cao vai trò của cán bộ, đảng viên, đi trước để nhân dân học tập theo sau.  Xã cần bám sát kế hoạch thực hiện cho từng tiêu chí, phấn đấu đến cuối năm hoàn thành bộ tiêu chí trở thành xã NTM . 

  

Hoài Thương- Minh Sơn