huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Đoàn công tác của Tỉnh ủy khảo sát thẩm định kết quả thực hiện các chính sách về nông nghiệp, nông thôn và xây dựng NTM

09-12-2016

        Đoàn công tác của tỉnh ủy vừa tổ chức khảo sát thẩm định kết quả thực hiện các chính sách của tỉnh về nông nghiệp, nông thôn và xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015 tại huyện Cẩm Xuyên. 

        Ở  tỉnh có đồng chí Phan Cao Thanh  - UVBTV ,Trưởng ban dân vận tỉnh ủy; đồng chí Từ Văn Diện - UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, các đồng chí lãnh đạo, các sở ban ngành thuộc thành viên đoàn công tác.  Ở huyện có đồng chí Đặng Quốc Cương - UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện;  đồng chí Hà Văn Bình - Phó bí thư thường trực huyện ủy; đồng chí Phạm Đặng Nhật - Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

 

       Với 12 tổ, trong 3 ngày đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra tại 10 xã, thị trấn và làm việc tại huyện Cẩm Xuyên trong việc thực hiện các chính sách như: Chính sách cơ giới hóa nông nghiệp; Chính sách đóng mới và cải toán tàu cá; Chính sách phát triển rau củ quả trên cát bạc màu; Chính sách bò chất lượng cao; Chính sách nuôi các bơn trên cát; Chính sách phát triển chăn nuôi lợn nái; Chính sách lợn thương phẩm; Chính sách ưu đãi tín dụng...

 


Trong 5 năm việc triển khai thực hiện các chính sách của Tỉnh về Nông nghiệp, Nông thôn
ở huyện huyện Cẩm Xuyên cơ bản kịp thời, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của nhân dân

 

       Qua quá trình kiểm tra, các tổ đã phỏng vấn các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của các chính sách và có kết luận hiệu quả  các chính sách của tỉnh trong 5 năm qua tại huyện Cẩm Xuyên. Nhìn chung việc triển khai các chính sách ở huyện Cẩm Xuyên cơ bản kịp thời, đáp ứng với yêu cầu nguyện vọng của nhân dân, phù hợp với điều kiện thực tiễn tại các địa phương. Cùng với công tác quy hoạch các đề án phát triển các chính sách về nông nghiệp, nông thôn, nông dân đã có sự tác động rất lớn đến việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Các chính sách được ban hành cơ bản, được đảm bảo quy trình, tính đồng bộ cơ bản đảm bảo quy trình, định mức các chính sách của tỉnh cơ bản cao hơn so với các chính sách của trung ương và các tỉnh lân cận.

 


Các đồng chí Phan Cao Thanh - UVBTV, Trưởng ban dân vận Tỉnh ủy
và đồng chí Từ Văn Diện - UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ Tỉnh
chủ trì buổi làm việc với huyện Cẩm Xuyên 
 kết quả thực hiện các chính sách
của tỉnh về nông nghiệp, nông thôn và xây dựng NTM


 

       Bên cạnh những thuận lợi trong việc thực hiện các chính sách, còn có những khó khăn hạn chế như: Số máy gặt đập liên hợp ở các xã không đồng đều. Có xã thiếu, xã thừa, tính cam kết quả lý điều hành trong việc sử dụng máy được hỗ trợ  từ chính sách không tốt ở một số địa phương. Chính sách phát triển rau củ quả trên cát bạc màu còn gặp khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm,  còn có những khó khăn hạn chế trong chính sách phát triển chăn nuôi lợn nái như: Không kiểm soát được nguồn giống khi liên kết với doanh nghiệp; Chưa áp dụng tốt về KHKT nên còn xảy ra nhiều dịch bệnh gây hại cho người dân...

          Với những kết quả từ đợt khảo sát thẩm định các chính sách của tỉnh  tại huyện Cẩm Xuyên. Ban công tác tỉnh ủy tổng hợp đánh giá thẩm định các nội dung kết quả đồng thời tiếp tục khảo sát phát hiện những vấn đề mới  để bổ sung có hiệu quả đối với các chính sách của tỉnh đến với người dân trong năm 2016 và những năm tiếp theo.

 

Ngọc Long- Phương Thảo