huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Sở NN&PTNT ký kết đỡ đầu xã Cẩm Huy xây dựng NTM

08-26-2016

      Sở NN&PTNT phối hợp với Ban chỉ đạo NTM xã Cẩm Huy tổ chức lễ ký kết nhận đỡ đầu, hỗ trợ xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020. Dự lễ có đồng chí Trần Nhật Lam - Phó giám đốc sở NT&PTNT, đồng chí Trương Hữu Nam – Phó chi cục trưởng phụ trách PTNT. Ở huyện có đồng chí Trần Hữu Duyệt – Phó chủ tịch UBND huyện, đồng chí Lê Đình Phi – UVBTV, Trưởng ban dân vận huyện ủy, đồng chí Lê Ngọc Hà – Trường phòng NN&PTNT huyện. 

      Trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM xã Cẩm Huy đã phấn đấu hoàn thành các tiêu chí phấn đấu về đích trong năm 2016. Đến nay xã đã đạt được 7/19 tiêu chí NTM, tuy nhiên còn nhiều tiêu chí còn lại còn gặp nhiều khó khăn như: Tiêu chí Giao thông, Trường học, Điện, Môi trường và Khu dân cư kiểu mẫu…Để giúp đỡ xã Cẩm Huy hoàn thành các tiêu chí còn lại trong xây dựng NTM, Sở NN&PTNT đã nhận đỡ đầu, hỗ trợ xã xây dựng NTM gia đoạn 2016-2020. Tại buổi ký kết 2 bên đã thống nhất một số nội dung như: Hỗ trợ Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã trong việc tuyên truyền, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ và người dân về xây dựng NTM; Tư vấn, hướng dẫn trong thực hiện xây dựng mô hình tưới hiệu quả, lựa chọn và thiết kế mẫu một số công trình thủy lợi như kênh mương; Phối hợp với xã khảo sát, lựa chọn xây dựng một số mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện của xã trên cơ sở lồng ghép các nguồn vốn để tổng kết và nhân rộng những mô hình hiệu quả; Hỗ trợ giống cây xanh bóng mát; Kiểm tra rà soát, lấy mẫu xét nghiệm phân tích chất lượng nước sinh hoạt.

 


Sở NN&PTNT ký kết đỡ đầu xã Cẩm Huy  xây dựng NTM
 

     Tại lễ ký kết Ban chỉ đạo NTM xã Cẩm Huy cũng đã đề ra các phương án trong việc chỉ đạo thực hiện xây dựng NTM như: Phối hợp chặt chẽ với Sở NN&PTNT tiếp nhận và tổ chức thực hiện các nội dung hỗ trợ, quản lý chặt chẽ nguồn lực hỗ trợ; Tổ chức đánh giá để nhân rộng những mô hình hiệu quả; Thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin với Sở NN&PTNT về tiến độ thực hiện các tiêu chí NTM…

      Với sự giúp đỡ của Sở NN&PTNT về xây dựng NTM trong thời điểm hiện nay sẽ là nguồn động lực lớn giúp xã Cẩm Huy tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Tiếp tục xây dựng và hoàn thành những tiêu chí còn lại, phấn đầu hoàn thành các tiêu chí NTM trong năm 2016.

 

Phương Thảo