huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Hoạt động các Đoàn thể

Hội thi nhà nông đua tài xã Cẩm Dương

08-23-2016

     Hội nông dân huyện Cẩm Xuyên phối hợp với Hội nông dân xã Cẩm Dương tổ chức hội thi “Nhà nông đua tài năm 2016”.

   


Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham dự

 

    Tham gia hội thi có 10 đội tuyển đến từ các chi hội nông dân trong toàn xã Cẩm Dương. Các đội trải qua 4 phần thi cơ bản là phần lời chào nông dân các đội tuyển giới thiệu về quê hương; các hoạt động nổi bật của Hội Nông dân ở địa phương và thành phần của đội tuyển. Phần thi cùng nhau giải đáp mỗi đội trả lời 1 câu hỏi do Ban Tổ chức đưa ra theo hình thức tự luận. Phần thi Ai giỏi hơn ai các đội sẽ cùng nhau trả lời 4 câu hỏi do Ban Tổ Chức đưa ra theo hình thức trắc nhiệm. Phần cuối cùng là phần tài năng. Nhìn chung các đội đã chuẩn bị chu đáo các kiến thức hiểu biết để trả lời xuất sắc các câu hỏi do ban giám khảo đưa ra. Đặc biệt thông qua hình thức sân khấu hóa bằng kịch nói, thơ ca, hò, vè đã chuyển tải đến người những nội dung phản ánh về cuộc sống, cách ứng xử của nông dân trong quá trình lao động sản xuất. Phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Các hoại động của Hội và các phong trào nông dân…

 


Màn chào hỏi, giới thiệu đội chơi bằng hình thức hò vè

 

    Thông qua hội thi nhằm nâng cao kiến thức khoa học kỹ thuật cho cán bộ, hội viên nông dân, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm vào sản xuất và đời sống. Tạo điều kiện đẩy mạnh các phong trào thi đua trong hội viên, nông dân nhất là phong trào thi đua xây dựng Nông thôn mới. Kết thúc hội thi Ban tổ chức đã trai giải nhất cho đội tuyển  thôn nam thanh, giải nhì cho đội thôn lien hương và đồng giải 3 là 2 đội  thôn Cẩm Đoài và Trung Dương. 

 

Đình Tuấn