huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Lễ ký kết đỡ đầu xây dựng NTM giai đoạn 2016- 2020 tại xã Cẩm Quan

08-19-2016

      Ban dân vận tỉnh ủy phối hợp với ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Cẩm Quan vừa tổ chức lễ ký kết đỡ đầu xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020. Dự lễ ký kết ở tỉnh có đồng chí Dương Xuân Hòa - Phó trưởng ban dân vận tỉnh ủy. Ở huyện có đồng chí Lê Đình Phi - UVBTV, Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, đồng chí Nguyễn Thanh Long - UVBTV, Trưởng ban dân vận huyện ủy, đồng chí Phạm Thị Hiên - HUV, Chủ tịch hội LHPN huyện và ban chỉ đạo NTM xã Cẩm Quan.

 


Lễ ký kết đỡ đầu xây dựng NTM xã Cẩm Quan

 

      Trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM xã Cẩm Quan đã cơ bản hoàn thành 10/19 tiêu chí. Những tiêu chí còn lại còn gặp nhiều khó khăn. Để giúp xã phấn đấu hoàn thành các tiêu chí còn lại Ban dân vận tỉnh ủy đã có kế hoạch ký kết nhận đỡ đầu xã xây dựng NTM giai đoạn 2016 -2020. Tại buổi ký kết 2 bên đã thống nhất một số nội dung như: Phối hợp tuyên truyền , vận động các tâng lớp nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, VH-XH, QP-AN. Phát huy nội lực nhân dân để xây dựng NTM; Tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ cốt cán toàn xã; Hướng dẫn địa phương xây dựng các mô hình huy động tốt các nguồn lực xây dựng NTM và sử dụng nguồn lực nguồn lực đúng mục đính có hiệu quả. Cùng với đó xã Cẩm Quan cũng đề ra các phương án trong việc chỉ đạo và thực hiện như: Xây dựng lộ trình, kế hoạch, thực hiện các tiêu chí trình ban chỉ đạo huyện phê duyệt; Chú trọng xây dựng kết cấu hạ tầng, đảm bảo môi trường, phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân; Rà soát đánh giá đúng thực chất mức độ thực hiện các tiêu chí NTM ở địa phương, trên cơ sở đó để xây dựng kế hoạch lộ trình thực hiện cụ thể; thường xuyên bàn bạc trao đổi với Ban dân vận tỉnh ủy về tiến độ thực hiện các tiêu chí để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện.
Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh và huyện chứng kiến lễ ký kết

 

       Với sự phối hợp, đỡ đầu của Ban dân vận tỉnh ủy đối với xã Cẩm Quan trong thời điểm hiện nay sẽ là nguồn động lực giúp xã tháo những khó khăn, vướng mắc của các tiêu chí còn lại để từ đó  xã sẽ có phương án thực hiện, các nội dung, công việc cần phải tập trung thực hiện trong thời gian tới.

 

Ngọc Long - Phương Thảo