huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Đại hội thành lập quỹ tín dụng xã Cẩm Duệ lần thứ nhất nhiệm kỳ 2016 – 2018

08-17-2016

        Quỹ tín dụng xã Cẩm Duệ vừa tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2016 – 2018. Dự đại hội ở tỉnh có đồng chí Trần Hữu Cần – Phó giám đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Hà Tĩhh; Ở huyện có đồng chí Hoàng Văn Lý – HUV, trưởng phòng tài chính kế hoạch huyện, các đồng chí lãnh đạo cấp ủy đảng chính quyền và các tổ chức đoàn thể xã Cẩm Duệ cùng tham dự.

 


Quỹ TDND xã Cẩm Duệ được thành lập sẽ là trung gian tài chính
 huy động vốn nhàn rỗi của các tổ chức cá nhân trong và ngoài địa bàn để đáp ứng nhu cầu
vốn cho các thành viên quỹ TDND phát triển sản xuất, kinh doanh

 

       Thực hiện thông tư số 04/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về quỹ TDND. Qua thời gian khảo sát đánh giá kết quả tình hình phát triển kinh tế tại địa phương, xã Cẩm Duệ được Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh tại Hà Tĩnh công nhận đủ điều kiện để thành lập quỹ TDND. Đây là mô hình HTX, các thành viên cùng chung tay góp vốn để hoạt động theo luật tổ chức tín dụng. Sau khi ra đời quỹ tín dụng sẽ là trung gian tài chính nhằm huy động vốn nhàn rỗi của các tổ chức cá nhân trong và ngoài địa bàn để đáp ứng nhu cầu vốn cho các thành viên quỹ TDND phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống, tạo công ăn việc làm cho người lao động, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Để đại biểu đại hội cũng như toàn thể nhân dân nắm bắt về hoạt động của quỹ TDND. Đại hội cũng đã  thông qua điều lệ hoạt động của quỹ tín dụng; Đề án, phương án hoạt động 3 năm đầu của quỹ tín dụng, báo cáo tình hình phát triển kinh tế và mức thu nhập hàng năm của nhân dân trên địa bàn để đại biểu đại hội thảo luận đề ra mục tiêu phương hướng phù hợp với đặc thù và tình hình phát triển kinh tế trong toàn xã. Đại hội cũng đã bầu ra 3 đồng chí vào Hội đồng quản trị, bầu 1 đồng chí giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị và 1 đồng chí kiểm sát viên chuyên trách.

 


Đại diện chi nhánh NHNN Việt Nam tại Hà Tĩnh; Phòng tài chính huyện và Cấp ủy Đảng, chính quyền xã Cẩm Duệ
chúc mừng Hội đồng quản trị Quỹ TDND xã Cẩm Duệ 

 

     Được biết xã Cẩm Duệ là đơn vị thứ 6 trong toàn huyện đã thành lập quỹ TDND. Qua tìm hiểu và rút kinh nghiệm trong hoạt động kinh doanh của các quỹ tín dụng bạn trên địa bàn, tin tưởng quỹ tín dụng xã Cẩm Duệ ra đời sẽ góp phần hạn chế thực trạng cho vay nặng lãi trên địa bàn, đáp ứng kịp thời và đầy đủ về nhu cầu vốn phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần cho sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội đời sống nhân dân xã nhà trong thời gian tới.      

                                    

                                                                                                      Ngọc Long