huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

An ninh - Quốc phòng

Huyện Cẩm Xuyên tổ chức bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 4

08-15-2016

                                                       

          Thực hiện kế hoạch số  170/ KH-HĐGDQP ngày 02 tháng 08 năm 2016 của Hội đồng giáo dục Quốc phòng - An ninh huyện, từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 8 năm 2016, Ban CHQS huyện phối hợp với các ban, ngành cấp huyện và các xã, thị trấn, tiến hành mở 2 lớp giáo dục QP-AN cho đối tượng 4, gồm 560 đồng chí, là cán bộ, đảng viên của 4 trường THPT: Hà Huy Tập, Cẩm Bình, Cẩm Xuyên, Nguyễn Đình Liễn; đảng viên là công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp trên địa bàn; đảng viên thuộc các trường THCS, Tiểu học, bí thư, thôn trưởng, thôn đội trưởng, công an viên 6 xã gồm: Cẩm Mỹ, Cẩm Duệ, Cẩm Thành, Cẩm Vịnh, Cẩm Quang, Cẩm Quan, Cẩm Bình, Cẩm Thành, TT Cẩm Xuyên. Lớp học được tổ chức thành 2 địa điểm ở Thị trấn Cẩm Xuyên và Ủy ban nhân dân xã Cẩm Duệ.

          Thay mặt lãnh đạo huyện và Hội đồng giáo dục quốc phòng, an ninh huyện, đồng chí Trần Hữu Duyệt, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã giao nhiệm vụ cho lớp học. Đồng thời nhấn mạnh về tầm quan trọng của công tác giáo dục QP-AN trong sự nghiệp xây dựng và Bảo vệ Tổ quốc cũng như phát triển kinh tế-xã hội trongtình hìn hiện nay. Động viên các học viên khắc phục khó khăn, hoàn thành chương trình học tập.

          Qua thời gian học tập, các học viên đã được nghiên cứu 7 chuyên đề cơ bản tập trung vào: Đường lối, quan điểm, nhiệm vụ Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; các quan điểm về kinh tế gắn với QPAN; vấn đề tôn giáo, dân tộc gắn với QPAN; Phòng chống “DBHB”; luật QPAN…

Đ/c Hà Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, trao chứng chỉ cho các học viên

          Mặc dù điều kiện thời tiết nắng nóng, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao của Ban tổ chức, tổ giáo viên cũng như các học viên. Sau 4 ngày học tập, lớp học đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. 100% học viên đã hoàn thành nội dung, chương trình và viết bài thu hoạch, làm cơ sở để đánh giá kết quả học tập. Qua đó các học viên nắm được những kiến thức cơ bản về công tác giáo dục QP-AN. Làm cơ sở để vận dụng vào quá trình công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng các cấp. Cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

                                                                          Nguyễn Xuân Quảng – CTVP Ban CHQS huyện