huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Tập huấn chương trình chăn nuôi bò liên kết chất lượng cao

08-11-2016

       Hội nông dân huyện Cẩm Xuyên phối hợp với Công ty KS&TM MITRACO Hà Tĩnh vừa tổ chức hội nghị tập huấn chương trình chăn nuôi bò liên kết chất lượng cao cho các hộ chăn nuôi bò trên địa bàn toàn xã Cẩm Huy. Dự lớp tập huấn ở tỉnh có đại diện lãnh đạo trung tâm hỗ trợ nông dân tỉnh, lãnh đạo công ty KS & TM MITRACO Hà Tĩnh. Ở huyện có đồng chí Nguyễn Văn Hoàng – HUV, chủ tịch Hội nông dân huyện.

 


Hội nghị tập huấn chương trình chăn nuôi bò liên kết chất lượng cao

         

      Tại lớp tập huấn các chuyên viên kỷ thuật của tổng công ty KS & TM MITRACO Hà Tĩnh đã truyền đạt cho lớp tập huấn các nội dung về tổng quan dự án với việc giới thiệu các mô hình chăn nuôi hiệu quả theo mô hình chuyển giao; Chia sẻ những lợi ích của người dân khi tham gia dự án; Cung cấp cho hội viên nông dân các bước trong quá trình thực hiện dự án; Giới thiệu các giống bò chất lượng cao; Tư vấn, hướng dẫn các quy trình, kỹ thuật chăn nuôi; Cách thức phòng bệnh cho bò, bê; Quy trình trồng cỏ và xử lý nguồn thức ăn; Các kinh phí hỗ trợ khi người nông dân gặp rủi ro trong quá trình chăn nuôi …Với các nội dung này các học viên đã tiếp thu để áp dụng vào thực tế trong chăn nuôi, đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt đáp ứng với yêu cầu của đối tác trong liên kết, từ đó nâng cao thu nhập cho người dân.

       Cẩm Huy là xã đăng ký phấn đấu về đích NTM năm 2016, lớp tập huấn lần này sẽ là điều kiện thuận lợi để xã Cẩm Huy thực hiện tốt tiêu chí về thu nhập cho người dân góp phần hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới ở địa phương.

         

                                                                 Đình Tuấn – Thanh Huyền