huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Sở kế hoạch đầu tư ký kết đở đầu xã Cẩm Mỹ xây dựng NTM

08-05-2016

       Vừa qua tại UBND xã Cẩm Mỹ, Sở kế hoạch đầu tư ký kết đở đầu xã Cẩm Mỹ xây dựng NTM. Dự buổi lể có đại diện lãnh đạo Sở, các phòng chuyên môn, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã Cẩm Mỹ.

 

         
 

       Tại lễ ký kết, đại diện lãnh đạo xã Cẩm Mỹ đã phát biểu cảm ơn sự quan tâm của Sở kế hoạch và đầu tư Hà Tĩnh đã nhận đở đầu xã Cẩm Mỹ trong xây dựng NTM. Đồng thời cũng báo cáo những kết quả đạt được, cũng như những khó khăn của địa phương trong xây dựng NTM. Theo đó, mặc dù là xã miền núi có nhiều khó khăn, nhưng với sự nổ lực của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, Cẩm Mỹ đã đạt được nhiều kết quả trong xây dựng NTM. Đặc biệt trong huy động nội lực trong nhân dân để xây dựng hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng. Trong 3 năm qua, Cẩm Mỹ đã huy động nguồn lực trong nhân dân làm mới 25 km đường bê tông. Theo đánh giá sơ bộ, đến nay Cẩm Mỹ đã đạt 8/19 tiêu chí NTM.  

 


Lãnh đạo Sở kế hoạch đầu tư và xã Cẩm Mỹ ký kết đở đầu xây dựng NTM
 

          Sau khi nắm bắt sơ bộ về thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng NTM ở xã Cẩm Mỹ, Sở kế hoạch đầu tư Hà Tĩnh đã cam kết sẽ giúp đở, hổ trợ xã Cẩm Mỹ trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí, đặc biệt Sở sẽ phối hợp chặt chẻ với địa phương để khảo sát, đánh giá cụ thể, sát thực các tiêu chí, những tiềm năng, lợi thế của địa phương, từ đó có định hướng để phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả, đồng thời Sở cũng sẽ có xúc tiến, mời gọi các doanh nghiệp về trên địa bàn để bao tiêu sản phẩm cho nhân dân; hổ trợ các thôn, xóm xây dựng khu dân cư mẩu, vườn mẩu, xây dựng đường điện thắp sáng đường quê… Sở kế hoạch đầu tư cũng cám kết định kỳ phối hợp với địa phương đánh giá kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và hiệu quả thiết thực của việc nhận đỡ đầu; rút kinh nghiệm, bổ cứu cho việc đỡ đầu xây dựng nông thôn mới ngày càng hiệu quả, thiết thực nhằm giúp xã Cẩm Mỹ về đích NTM vào năm 2018 theo như Nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra.

                                                    

                                                          Hồng Phượng – Ngọc Long