huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Cẩm Xuyên Tăng cường các giải pháp chống hạn sản xuất hè thu 2016

08-03-2016

      UBND huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức cuộc họp bàn giải pháp tưới nước, phòng chống hạn cho sản xuất Hè thu năm 2016  và phục vụ dân sinh. Dự và chỉ đạo có đồng chí Đặng Quốc Cương - UVBCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch  HĐND huyện, đ/c Phạm Văn Thắng -UVBTV huyện ủy, Phó chủ tịch thường trực HĐND huyện. Tham gia cuộc họp còn có Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh, lãnh đạo các xã, thị trấn, cán bộ phụ trách giao thông- thủy lợi, HTX và THT điều hành nước tưới tại địa phương. Chủ trì hội nghị có đồng chí Trần Hữu Duyệt - Phó chủ tịch UBND huyện, đ.c Lê Ngọc Hà - Trưởng phòng NN và PT nông thôn.

       Vụ hè thu năm nay với áp lực về thời vụ và trời không có mưa nên thực tế đã gây ra hạn trên đồng ruộng ở nhiều địa phương. Tại các xã Cẩm Lộc, Cẩm Trung, Cẩm Hà vùng dùng nước tạo nguồn của sông Quèn; các xã Cẩm Phúc, Thị trấn Thiên Cầm và một số thôn của xã Cẩm Nam dùng nước tạo nguồn Đập 19/5 không có nước nên lúa tiếp tục hạn nặng. Một số xã lúa đã héo nguy cơ chết khô nếu vài ngày tới trời không có mưa cụ thể:  Thị trấn Thiên Cầm 55 ha, Cẩm Dương 84 ha, Cẩm Lĩnh 90 ha, Cẩm Hà 225 ha, Cẩm Lộc 159 ha , Cẩm Hưng 435 ha , Cẩm Thịnh 280 ha, Cẩm Sơn 110 ha . Hạn nặng đã ảnh hưởng đến sự phát triển của lúa nhất là khi lúa đang trong giai đoạn bắt đầu làm đòng, nhiều diện tích đã bị cháy.

 


Đồng chí Đặng Quốc Cương, TUV, Bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện
kiểm tra mực nước tại các hồ đập

 

         Bên cạnh yếu tố thời tiết thì vẫn còn nhiều hạn chế , tồn tại trong công tác quản lý, điều tiết nước tưới phục vụ sản xuất như : Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh là đối tác cung ứng nước trong hợp đồng với các đơn vị trên địa bàn huyện thiếu chỉ đạo các cụm thủy nông bố trí lao động trên các tuyến kênh, các cống điều tiết nước chưa hợp lý, công tác nạo vét tuyến kênh chưa được quan tâm đúng mức như kênh N6; không chủ động tạo nguồn cho một số hồ đập thường bị hạn nặng, công tác phân lịch tưới không cụ thể. Bên cạnh đó các tổ hợp tác, hợp tác xã dùng nước hoạt động còn nhiều hạn chế; một số cấp ủy chính quyền địa phương còn khoán trắng cho các HTX, THT dùng nước.

 

|
Kiểm tra tại một số diện tích lúa thiếu nước nghiêm trọng
 

 

         Tại cuộc họp trên cơ sở chỉ ra những tồn tại, hạn chế huyện đã bàn những giải pháp chống hạn trong thời gian tới. Trong đó, đảm bảo chống hạn cho từng vùng. Xác định vùng hạn cụ thể với diện tích chống hạn trên toàn huyện khoảng 1200ha lúa, trong đó có 200 ha đang bị cháy. Biện pháp khắc phục chống hạn cho lúa hè thu thời gian tới cần tập trung:  sữa chữa hệ thống cống tưới bị hư hỏng, rò rỉ thoát nước. Tiến hành nạo vét các tuyến kênh dẫn nước vào trạm bơm, duy tu bảo dưỡng các thiết bị máy móc của trạm bơm. Huyện Cẩm Xuyên cũng đề nghị công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh phối hợp các xã, thị trấn luân phiên đóng mở các tuyến kênh, huy động lao động và nhân dân nạo vét lòng kênh, điều tiết nước tưới tại các kênh hợp lý.  

        Phát biểu tại cuộc họp đồng chí Đặng Quốc Cương- UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm của mình; huyện, xã, thị trấn thành lập các tổ công tác chống hạn và nêu cao trách nhiệm người đứng đầu. Đồng thời các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo có trách nhiệm cao và phải can thiệp tích cực để lấy nước tưới tiêu cho nhân dân một cách kịp thời nhất.

 

Hoài Thương- Minh Sơn