huyện cẩm xuyên - tỉnh hà tĩnh

Thông tin kinh tế

Lễ ký kết đỡ đầu xây dựng nông thôn mới tại xã Cẩm Thạch

07-13-2016

     Sáng ngày 13/7, văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh phối hợp với ban chỉ đạo NTM xã Cẩm Thạch vừa tổ chức lễ ký kết đỡ đầu xây dựng nông thôn mới tại xã Cẩm Thạch. Dự buổi lễ ký kết ở tỉnh có đồng chí Trần Huy Oánh - Phó GĐ sở NN và PTNT, Phó chánh văn phòng điều phối chương trình xây dựng NTM tỉnh, cùng đại diện các ban, ngành cấp tỉnh. Ở huyện có đồng chí Bùi Quang Mai - Phó chủ tịch UBND huyện.

         


Lễ ký kết đỡ đầu xây dựng NTM

 

    Sau khi thảo luận văn phòng điều phối NTM tỉnh và Ban Chỉ đạo NTM xã Cẩm Thạch thống nhất ký kết biên bản ghi nhớ về việc triển khai chương trình phối hợp đỡ đầu xã Cẩm Thạch xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020 với các nội dung chính như: Phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền xã trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân và cộng đồng về xây dựng NTM, kiến thức về sản xuất hàng hóa; tư vấn, hỗ trợ trong việc xây dựng, lập kế hoạch, xây dựng lộ trình và triển khai thực hiện các chỉ tiêu xây dựng NTM tại địa phương; Rà soát đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí; Tập huấn xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu; tập huấn cơ chế chính sách, sử dụng nguồn vốn xây dựng NTM, văn hóa ứng xử trong cộng đồng làng xã nông thôn mới và các nội dung khác khi xã có yêu cầu; Tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm xây dựng NTM tại các địa phương; Vận động các tổ chức, cá nhân tài trợ xã Cẩm Thạch về vật chất, giúp đỡ ngày công thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM; Hỗ trợ việc xây dựng các mô hình mẫu;  thường xuyên trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình, tiến độ thực hiện các chỉ tiêu xây dựng NTM của xã để cùng tham gia tư vấn, hỗ trợ giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; cùng với UBND huyện Cẩm Xuyên và các sở, ngành liên quan tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ xã thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương.

     Đối với Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM xã Cẩm Thạch: Tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị đỡ đầu thực hiện hoàn thành nhiệm vụ; phối hợp quản lý, sử dụng, công khai, minh bạch và hiệu quả các nguồn lực đỡ đầu; Xây dựng lộ trình, kế hoạch thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM trình Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện phê duyệt; Phát huy nội lực, huy động nhân dân và các nguồn lực nhằm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân; Thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin với Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM để được tư vấn, hỗ trợ, phối hợp tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện.

 


Lãnh đạo Ban chỉ đạo văn phong điều phối NTM Tỉnh cũng xã Cẩm Thạch ký kết tại biên bản đỡ đầu 

 

        Biên bản ký kết cũng phân công rõ trách nhiệm, sự phối hợp giữa Văn phòng điều phối NTM tỉnh, huyện Cẩm Xuyên và xã Cẩm Thạch trong việc đỡ đầu, giúp đỡ địa phương phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM. Tại lễ ký kết văn phòng điều phối NTM tỉnh cũng đã tặng quà gồm sách và hiện vật cho ban chỉ đạo NTM xã Cẩm Thạch, được biết đây là nguồn do cán bộ CNVC Văn phòng ĐPNTM tỉnh đóng góp.

                                                                 

    Đình Tuấn - Thanh Huyền